“Περιορίζουν τον ανταγωνισμό, διακινδυνεύοντας τα οικονομικά του Δήμου”

“Περιορίζουν τον ανταγωνισμό, διακινδυνεύοντας τα οικονομικά του Δήμου”

Διαγωνισμό που κινείται για άλλη μία φορά προς την κατεύθυνση του ενός ενδιαφερομένου με έκπτωση μόλις 1%, αποκαλύπτει με ανακοίνωση που εξέδωσε η “Νέα Πορεία” του Γιάννη Μαυρομάτη:

“Για άλλη μια φορά η ίδια ιστορία. Υποτιμούν τη νοημοσύνη μας, ακολουθώντας την «πεπατημένη» που τους βολεύει.
Μετά, λοιπόν, τις «συμβάσεις με ποσοστό 1% έκπτωση» σε ογκώδη και σκουπίδια, ύψους 2,5 και 7,5 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως, χρησιμοποιούν την ίδια τακτική με την «Προμήθεια Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου». Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Πως; Πολύ απλά περιορίζοντας τον ανταγωνισμό. Δημιουργώντας τεράστια εμπόδια σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ανταγωνισμό. Βασική επιδίωξη, πάντα η ίδια;
Μήπως και η ΙΔΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ; Μήπως το υπέρογκο ποσοστό έκπτωσης 1%;

Διαβάστε μερικά από τα οικονομικά κριτήρια που απαιτούνται από κάποιον ενδιαφερόμενο, ώστε να καταθέσει προσφορά:

*Ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών των τριών προηγούμενων ετών, τουλάχιστον ίσο με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης, πλέον ΦΠΑ, για κάθε τμήμα για το οποίο συμμετέχουν. Αν ο οικονομικός φορέας καταθέτει προσφορά για περισσότερα από ένα τμήματα, θα πρέπει να καλύπτεται το άθροισμα των προϋπολογισμών όλων των τμημάτων συμμετοχής.

*Να διαθέτουν δείκτη γενικής ρευστότητας ήτοι λόγο «Κυκλοφορούν ενεργητικό» προς «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» >1 για τουλάχιστον 2 έτη την προηγούμενη τριετία, ώστε να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Κριτήρια εξαιρετικά εξειδικευμένα με ότι αυτό συνεπάγεται…

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι σε άλλους Δήμους, όπως στον Δήμο Θεσσαλονίκης για παράδειγμα, δεν υπάρχουν καθόλου κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.

Τα ίδια και στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

*Να έχουν τη δυνατότητα προσκόμισης δείγματος, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 10 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή τους.

Απαίτηση υπερβολική έως απαγορευτική, διότι δεν αφορά προμήθεια π.χ ενός χλοροκοπτικού μηχανήματος που μπορεί ο εκάστοτε οικονομικός φορέας να έχει στην επιχείρησή του, αλλά αφορά οχήματα και μηχανήματα μεγάλης οικονομικής αξίας της τάξης άνω των 100.000 ευρώ, δυνατότητα που ελάχιστες επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν στο κριτήριο αυτό.

*Να διαθέτουν τουλάχιστόν 2 διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς Α.Ε.Ι. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και τουλάχιστον 5 εξιδεικευμένους τεχνίτες.

*Κατά την διάρκεια της τελευταίας 3ετίας να έχουν παραδώσει 3 τουλάχιστον όμοια οχήματα ανά έτος.

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, δεν έχει καθόλου κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

Υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία περιορίζουν τον ανταγωνισμό των διαγωνιζομένων.

Εμείς τα είπαμε, τα σημειώσαμε, τα καταγράψαμε και τα καταγγείλαμε στην οικονομική επιτροπή. Από εδώ και πέρα οι κύριοι της διοίκησης του Δήμου έχουν την απόλυτη ευθύνη της κατάληξης αυτής της σύμβασης για την οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον των πολιτών του Δήμου μας”.

Αφήστε μια απάντηση