Ερχονται κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στον Δήμο Θερμαϊκού-Η μελέτη εγκατάστασής τους

Ερχονται κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στον Δήμο Θερμαϊκού-Η μελέτη εγκατάστασής τους

Αντίστροφη μέτρηση για την εγκατάσταση κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στον Δήμο μας.

Διαβάστε το έγγραφο της Μελέτης:

“Δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης στα αστικά
κέντρα διεθνώς, εμφανίζεται διαρκώς αυξανόμενη αποδοχή και προτίμηση ως
προς τα συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων δημόσιας χρήσης ως λύση για τη
διευκόλυνση των πολιτών.
Οι λόγοι υιοθέτησης συστημάτων μίσθωσης ποδηλάτων είναι πολλοί και
προφανείς. Αποτελούν ένα μέσο για την μείωση των ρύπων στην πόλη με συμβολή
στη βελτίωση της υγείας των χρηστών, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα της
οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης.
Η παρούσα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 194.357,60 € (με το Φ.Π.Α.) αφορά
στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης
ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου Θερμαϊκού.
Το αυτοματοποιημένο σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων του Δήμου Θερμαϊκού θα
επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού.
Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου
ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν
και να χρησιμοποιήσουν ποδήλατα δημόσιας χρήσης, με ηλεκτρική υποβοήθηση,
για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς τα μετά τη χρήση σε κάποια από τις
διαθέσιμες ζώνες στάθμευσης.
Τα συστήματα μίσθωσης δημόσιας χρήσης ποδηλάτων, τυγχάνουν μεγάλης
αποδοχής διεθνώς και αποτελούν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απήχηση στο
κοινό. Πρόκειται για συστήματα όπου μια ομάδα ποδηλάτων είναι διαθέσιμη προς
χρήση από μια κοινότητα χρηστών που αποτελείται από άτομα που δεν είναι
ιδιοκτήτες των ποδηλάτων. Οι λόγοι υιοθέτησης συστημάτων μίσθωσης ποδηλάτων
είναι πολλοί και προφανείς. Αποτελούν ένα θαυμάσιο μέσο για την μείωση των
ρύπων στην πόλη και την βελτίωση της υγείας των χρηστών. Παρέχουν την
δυνατότητα της οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης και συμβάλλουν στην
οικονομία.
A.1 Γενικά στοιχεία
Ο Δήμος Θερμαϊκού προτίθεται να προμηθευτεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα
ηλεκτρικών ποδηλάτων δημόσιας χρήσης.
Ο Δήμος Θερμαϊκού επιδιώκει με την προμήθεια αυτή να προσφέρει στους πολίτες
ένα σύγχρονο εργαλείο που θα συμβάλει στην μείωση των ρύπων και του θορύβου
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»
3
εντός πόλης, στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, στην περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση και στην βελτίωση της υγείας των πολιτών.
Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει το ποδήλατο να αποτελέσει ένα
εναλλακτικό μέσο μετακίνησης των τουριστών και της γνωριμίας τους με την πόλη
και τα τοπικά αξιοθέατα.
Α.2Περιγραφή του συστήματος
Το προσφερόμενο σύστημα θα είναι ένα σύστημα ποδηλάτων ευέλικτο που θα
μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης ανάλογα με την ζήτηση και θα
αποτελείται από τα παρακάτω:
• 54 ηλεκτρικά ποδήλατα µε δυνατότητα αποστολής της θέσης τους µέσω
ενσωματωμένου συστήματος GPS / GPRS
• 54 βάσεις ποδηλάτων κατανεμημένες σε 2 ή περισσότερους σταθμούς
• 12 επιπρόσθετες μπαταρίες ηλεκτρικών ποδηλάτων (με ισάριθμους
φορτιστές αυτών) για batteryswapping
• Λογισμικό διαχείρισης του συστήματος (backofficesoftware)
• Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα αποδοχής πιστωτικών
καρτών και πληρωμών
• Εφαρμογή διεπαφής τελικών χρηστών – Ιστοσελίδα Internet
• Εφαρμογή POS ενσωματωμένη στην εφαρμογή κινητών τηλεφώνων
• 2 Συσκευές εγγραφής καρτών
• 500 Συνδρομητικές κάρτες
Το σύστημα θα πρέπει να δίνει στους χρήστες την ευχέρεια να παραλάβουν και να
χρησιμοποιήσουν ένα ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε
κάποια από τις ζώνες στάθμευσης που έχουν δημιουργηθεί από το λογισμικό
διαχείρισης.
Το σύστημα θα πρέπει οπωσδήποτε να παρέχει:
• Ασφάλεια κλειδώματος των ποδηλάτων
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών
• Πληρωμή μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών
• Πληροφόρηση µέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο για την
διαθεσιμότητα ποδηλάτων σε οποιονδήποτε από τις ζώνες στάθμευσης
• Πληροφόρηση στο κέντρο ελέγχου για την θέση των ποδηλάτων κατά την
κίνηση τους
• Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο των συνεργείων συντήρησης για βλάβες
του συστήματος
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»
4
• Πληροφόρηση του κέντρου ελέγχου για όλα τα στοιχεία λειτουργίας και
χρεώσεων
Η προμήθεια του συστήματος θα πρέπει να συνοδεύεται από υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης – συντήρησης διάρκειας 12 μηνών.
Η παράδοση του συστήματος θα αφορά το σύνολο των εργασιών για την πλήρη
εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον
Δήμο Θερμαϊκού.
A.3Λειτουργία του συστήματος
Πρόσβαση σε ένα ποδήλατο θα πρέπει να μπορεί να αποκτήσει κάποιος µε την
χρήση και την χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας (κάτοικοι, τουρίστες
και επισκέπτες) εφόσον έχει εγκαταστήσει την προκαθορισμένη εφαρμογή στο
κινητό του τηλέφωνο και δημιουργήσει λογαριασμό σ αυτήν.
Μίσθωση με χρήση ειδικής εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα
Οι χρήστες του συστήματος που επιθυμούν να μισθώσουν ένα ποδήλατο, θα
εγκαθιστούν στο κινητό τους τηλέφωνο την ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα
που θα τους υποδεικνύεται από την ειδική σήμανση στο ποδήλατο.
Με την αρχική εκκίνηση της εφαρμογής, το λογισμικό θα τους ζητά να
ταυτοποιήσουν τον αριθμό του τηλεφώνου τους καθώς και να κάνουν χρήση της
πιστωτικής/χρεωστικής τους κάρτας.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία (που πραγματοποιείται μόνο μια φορά), θα είναι
έτοιμοι για να παραλάβουν ένα ποδήλατο.
Διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ποδηλάτου
Η διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου θα πρέπει όσο το
δυνατόν απλή.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Οι χρήστες, αφού πρώτα έχουν κάνει εγγραφή στην υπηρεσία, θα μπορούν να
κατευθύνονται σε μια από τις ζώνες στάθμευσης και να επιλέγουν το ποδήλατο που
επιθυμούν από την ειδική εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο. Μετά την επιτυχή
ταυτοποίηση του χρήστη από το σύστημα, η ηλεκτρονική κλειδαριά θα ανοίγει
αυτόματα και το ποδήλατο θα είναι έτοιμο για χρήση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Κατά την επιστροφή του ποδηλάτου, οι χρήστες θα πρέπει να τοποθετήσουν το
ποδήλατο σε μια από τις ζώνες στάθμευσης που υποδεικνύονται στην ειδική
εφαρμογή. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, θα κλειδώνουν μέσω
της εφαρμογής την ηλεκτρονική κλειδαριά και η μίσθωση θα διακόπτεται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *