ΚΛΙΜΑΤΙΖΩ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.

ΚΛΙΜΑΤΙΖΩ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.
Κλιματίζω Κατοικία

Η πρόκληση για ενεργειακή εξοικονόμηση είναι μεγάλη αν αναλογισθεί κανείς τα υψηλά θερμικά και ψυκτικά φορτία που απαιτούνται για τον κλιματισμό των προαναφερθέντων χώρων.

Κλιματισμός εσωτερικού χώρου

          Για τον κλιματισμό του εσωτερικού χώρου της κατοικίας έχει προβλεφθεί να εγκατασταθεί κλειστό οριζόντιο γεωθερμικό κύκλωμα στη θεμελίωση του κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται διόλου ευκαταφρόνητος εξωτερικός περιβάλλοντας χώρος αλλά επιτυγχάνεται και χρηματική εξοικονόμηση εφόσον δεν δαπανώνται χρήματα για την επιπλέον εκσκαφή που θα απαιτούνταν στην περίπτωση της ταφής του γεωσυλλέκτη στο εξωτερικό περιβάλλον της κατοικίας. Στο μηχανοστάσιο της κατοικίας θα τοποθετηθεί μια γεωθερμική αντλία θερμότητας στην οποία και θα πραγματοποιούνται όλες οι ενεργειακές μετατροπές. Στον εσωτερικό χώρο της κατοικίας για λόγους εκμηδένισης του θορύβου και αρχιτεκτονικής ευελιξίας έχουν μελετηθεί να τοποθετηθούν fan coil οροφής κρυφού τύπου.

ΚΛΙΜΑΤΙΖΩ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΖΩ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

fan coil units

Οι μονάδες εξαναγκασμένης ανακυκλοφορίας (fan coil units) παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας, της ταχύτητας προσαγωγής του αέρα και της ρύθμισης On/Off λειτουργίας ανά χώρο. Προσφέρουν κατά αυτόν τον τρόπο,  αυτονομία ανά χώρο αλλά και ανά δωμάτιο, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σχεδιάστηκαν επιπλέον αυτονομίες ανά επίπεδο ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα της μερικής λειτουργίας του κλιματισμού. Η γεωθερμική αντλία θερμότητας διαθέτει δυο συμπιεστές. Έτσι δίνεται η δυνατότητα αξιοσημείωτης ενεργειακής εξοικονόμησης, εφόσον στην περίπτωση ζήτησης μερικού φορτίου θα λειτουργεί ο ένας μόνο από τους δύο.

Η εσωτερική πισίνα της μεζονέτας έχει δύο απαιτήσεις. Η μια αναφέρεται στο κλιματισμό του εσωτερικού χώρου για τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος στους παρευρισκομένους, και η δεύτερη στη θέρμανση του νερού της πισίνας. Για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών αυτών απαιτήσεων θα εγκατασταθεί ξεχωριστό κύκλωμα γεωσυλλέκτη κλειστού οριζόντιου τύπου. Στο μηχανοστάσιο της πισίνας θα τοποθετηθεί γεωθερμική αντλία θερμότητας, η οποία θα επιτυγχάνει την αρχική θέρμανση της πισίνας σε 48 ώρες και κατόπιν θα γίνεται η διατήρηση της. Ο κλιματισμός του εσωτερικού χώρου της πισίνας θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής κλιματιστικής μονάδας κλιματισμού και αφύγρανσης. Η ειδική αυτή κλιματιστική μονάδα θα τροφοδοτείται από ανεξάρτητη γεωθερμική αντλία θερμότητας.

θέρμανση του νερού της εξωτερικής πισίνας

Αξιοσημείωτος είναι και ο τρόπος που έχει επιλεγεί για τη θέρμανση του νερού της εξωτερικής πισίνας. Όπως είναι γνωστό, όταν ένα γεωθερμικό σύστημα κλιματισμού βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης, απορρίπτει τα θερμικά φορτία από το κτίριο προς το υπέδαφος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα θερμικά φορτία απορρίπτονται προς το κλειστό κύκλωμα του γεωσυλλέκτη. Το προδιαγραφόμενο σύστημα, έχει σχεδιαστεί ώστε το κύκλωμα του γεωσυλλέκτη της κύριας κατοικίας αλλά και του χώρου της εσωτερικής πισίνας, να συνδεθούν με έναν εναλλάκτη θερμότητας ο οποίος πρόκειται να μεταφέρει αυτήν την απορριπτόμενη θερμότητα προς την εξωτερική πισίνα, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Έτσι, δεν προκαλείται κορεσμός του εδάφους, ο γεωσυλλέκτης δεν επιβαρύνεται από τα απορριπτόμενα θερμικά φορτία και ο βαθμός απόδοσης τους συστήματος αυξάνεται σημαντικά  Επιπροσθέτως, η περίσσια θερμότητα των ηλιακών πλαισίων πρόκειται να εκτονώνεται στην εξωτερική πισίνα.

Εξοικονομείται ένα μεγάλο ποσό χρημάτων

          Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό πρόκειται να εξασφαλίζεται η μερική ή και ολική θέρμανση της εξωτερικής πισίνας, με μηδενικό επιπλέον κόστος, παρά μόνο παθητικά μέσω της απόρριψης της περισσής θερμότητας. Έτσι εξοικονομείται ένα μεγάλο ποσό χρημάτων το οποίο θα δαπανούνταν για να θερμανθεί η πισίνα με ένα οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης, κατά την εγκατάσταση του αλλά και κατά τη λειτουργία του.

          Επίσης, χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα Δοχεία Αδρανείας με ισχυρή θερμομόνωση, ώστε να διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα η θερμοκρασία του νερού η οποία οδεύει προς τους κλιματιζόμενους χώρους. Δοχείο αδρανείας επιπλέον χρησιμοποιείται στο κύκλωμα του γεωσυλλέκτη για να ελαχιστοποιείται η λειτουργία του κυκλοφορητή. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας νερού – νερού και η υψηλή ενεργειακή και χρηματική εξοικονόμηση.   

Εξετάζοντας τη χρηματική αλλά και ενεργειακή εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί για τη συνολική παροχή των απαιτούμενων θερμικών και ψυκτικών φορτίων, διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ υψηλή. Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να φτάσει το 60-65% έναντι των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με πετρέλαιο και 45% έναντι του συμβατικού κλιματιστικού.

Αν αναρωτιέστε σχετικά με τη γεωθερμία τι είναι, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε σ’ έναν ειδικό, προκειμένου να σας κατευθύνει και να λύσει όλες σας τις απορίες.