2η Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Θερμαϊκού

2η Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Θερμαϊκού

Ο Δήμος Θερμαϊκού διοργανώνει τη 2η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) με σκοπό την «Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κινητικότητας – Όραμα – Προτεραιότητες – Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα έναρξης 12.00 μ.

Ο Δήμος Θερμαϊκού έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) το οποίο αποτελεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο, που βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων.
• Σκοπιμότητα υλοποίησης ΣΒΑΚ: Η ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις στον Δήμο Θερμαϊκού με όρους βιωσιμότητας σε ορίζοντα δεκαετίας που αποτελεί «συμμόρφωση» στις ευρωπαϊκές οδηγίες και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο
• Βασικό αντικείμενο: η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με επίκεντρο την κινητικότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών που θα υποδεικνύει με σαφήνεια τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος κατά την επόμενη δεκαετία.
• Περιοχή παρέμβασης: τα διοικητικά όρια του Δήμου Θερμαϊκού.
• Βασική επιδίωξη: η συμμετοχή και η διαρκής ενημέρωση των πολιτών και φορέων σε όλα τα στάδια του ΣΒΑΚ, από τη φάση ανάπτυξης μέχρι τη διαδικασία υλοποίησης.

Αφήστε μια απάντηση