Τηλεσυνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Τηλεσυνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενημερωθείτε για τα 12 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών
Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών
Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 6ο: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 7ο: Κατάρτιση αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 8ο: Κατάρτιση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση προγράμματος των εκτελεστέων προμηθειών Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Γ’ τρίμηνο 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών για τη συγκρότηση της
Επιτροπής “ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων” έτους 2022 του Λιμεναρχείου Καβάλας.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση
της Επιτροπής του άρθρου 35 Γ.Κ.Λ. έτους 2022 του Λ/Τ Ν. Μουδανιών.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Αφήστε μια απάντηση