Τηλεσυνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Τηλεσυνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Στις 4 το απόγευμα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ιδού:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2021» και εναλλακτική πρόταση.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Καθορισμού τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το σταθμαρχείο Ο.Α.Σ.Θ.»

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2020.»

ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 37/2021 απόφαση της Ο.Ε.)

ΘΕΜΑ 5ο :Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 42/2021 απόφαση της Ο.Ε.)

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κρασπεδώσεις-Πλακοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού» (αρ. μελ. 97/2018)

ΘΕΜΑ 7ο : Σύσταση Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση Πρακτικού «Επιτροπής Ελέγχου Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων, κυριότητας του Δήμου Θερμαϊκού».

Αφήστε μια απάντηση