Τηλεσυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (16:00)

Τηλεσυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (16:00)

Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιεί σήμερα στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο : «Μίσθωση του θεάτρου του ΚΑΠΠΑ από το ΚΑΠΠΑ 2000 για την κάλυψη αναγκών πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Εισηγητές : 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2
εδαφ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.12 του οικισμού Νέων Επιβατών της Κοινότητας Νέων Επιβατών, με τον λόγω αυτοδίκαιας άρσης της απαλλοτρίωσης Κοινόχρηστου Χώρου – Δρόμου».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Ιωάννης
Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.12 του οικισμού Νέων Επιβατών της Κοινότητας Νέων Επιβατών, με τον λόγω αυτοδίκαιας άρσης της απαλλοτρίωσης Κοινόχρηστου Χώρου – Δρόμου».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Κοπή δένδρων».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Κοπή δένδρου».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Καθορισμός των τμημάτων κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 7ο : Παραχώρηση δουλείας διόδου μέσω ιδιοκτησίας του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκδίκαση ένστασης κατά της με αρ.171/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ236 του ρυμοτομικού σχεδίου Επανομής».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση Υψομετρικής Μελέτης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων κυριότητας του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ. Κωνσταντίνος Μπάρμπας.

ΘΕΜΑ 11ο : Συγκρότηση Επιτροπής Σφραγίσεων – Αποσφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 11/2021 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 13ο : Παράταση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με το ν. 4807/2021

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 14ο : Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος
Κούτουκας.

Αφήστε μια απάντηση