Συνεργασία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τον Δήμο Καλαμαριάς

Συνεργασία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τον Δήμο Καλαμαριάς

Τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση φυσικού αερίου για τους πολίτες της Καλαμαριάς, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του Δημάρχου Καλαμαριάς, κ. Γιάννη Δαρδαμανέλη, του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδα Μπακούρα και της Διευθύντριας Εταιρικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου, κας Κατερίνας Στάχταρη.

Χάρη στη συνεπή υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και της στενής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, αναδεικνύονται νέες προοπτικές ανάπτυξης στο Δήμο Καλαμαριάς. Πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με περισσότερους από 91 χιλιάδες κατοίκους, όπου η διείσδυση του Φυσικού Αερίου ανέρχεται σήμερα στο 78% του πληθυσμού.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μέσα από οργανωμένες δράσεις ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων που διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους πολίτες. Η ενίσχυση της βιωσιμότητας στα αστικά κέντρα και η περιβαλλοντική αναβάθμιση των ευρύτερων περιοχών αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της Εταιρείας, γεγονός που αποτυπώνεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, το οποίο υλοποιεί διαχρονικά στις περιοχές της Αδείας.

Κοινό σημείο αναφοράς της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τη δημοτική αρχή αποτελεί η ανάληψη πρωτοβουλιών με θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον, μια αλληλεπίδραση που γεννά προστιθέμενη αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Αφήστε μια απάντηση