Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (16:00)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (16:00)

Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα, στις 4 το απόγευμα (ξανά μέσω τηλεδιάσκεψης!!!) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού. Πρόκειται για μια συνεδρίαση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα τεθούν προς αποσαφήνιση θέματα που συζητήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα η εμπλοκή που παρουσιάστηκε στη ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Αγίας Τριάδας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 106/2022 απόφαση
της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 2 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 107/2022 απόφαση
της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 3 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 108/2022 απόφαση
της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 4 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 109/2022 απόφαση
της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 5 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 142/2022 απόφαση
της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 6 ο : Ένταξη του Δήμου Θερμαϊκού ως συνδρομητικό μέλος στον Οργανισμό
Τουριστικής Προβολής και Marketing Νομού Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής : Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού – κ. Παναγιώτης Τροκάνας.
ΘΕΜΑ 7 ο : Επιβολή Προστίμου για Παράβαση των Διατάξεων του Ν2946/2001 Περί
Υπαίθριας Διαφήμισης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 8 ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού για την συμμετοχή του στην
Πενταμελή Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων των υποψηφίων δικηγόρων για πρόσληψη
στο Δήμο με έμμισθη εντολή.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 9 ο : Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων – Επιτροπών για συμβάσεις
προμηθειών και υπηρεσιών της "Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης
Καβούνη", βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων» για το έτος 2022.
Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

ΘΕΜΑ 10 ο : Ανάκληση της υπ αριθμ 150/2019 Α.Δ.Σ. περί «Δωρεάν παραχώρησης
χρήσης ισόγειου καταστήματος επί της οδού Ξενίου Διός, στην Φιλοζωική Ένωση
Δήμου Θερμαϊκού με την επωνυμία «ΟΡΜΗ»».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοτικής Περιουσίας, Δημοσίων
Σχέσεων και Τύπου – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 11 ο : Μετεγκατάσταση του υποέργου 1 και του υποέργου 2 της Πράξης «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικού Παντοπωλείου, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό
Φαρμακείο».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοτικής Περιουσίας, Δημοσίων
Σχέσεων και Τύπου – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

bestcity

bestcity

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *