Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Μέσω τηλεδιάσκεψης, συεδριάζει σήμερα στις 11 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού. Για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Εξέταση αίτησης εξώδικου ή μη συμβιβασμού με τoν κ. ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΘΩΜΑ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά του εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος και την ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.
ΘΕΜΑ 2ο : Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 196/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (υπόθεση ENERGA και HELLAS POWER).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 3ο : Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 371/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (υπόθεση ENERGA – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΟΣ).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 4ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης υπομνήματος (Αίτηση ακυρώσεως «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε.»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 5ο : Aνάθεση σε δικηγόρο για παράσταση και κατάθεση προτάσεων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή ποσού από τον ΧΚ 0209/2021.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του υπ’ αριθμ. 215 δημοτικού αγροτεμαχίου, εμβαδού 9.925,00 τ.μ., της Κοινότητας Ν. Κερασιάς της Δ.Ε. Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 8ο : Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση πρακτικού συμμόρφωσης σε απόφαση της ΑΕΠΠ για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και λοιπών αναλωσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 10ο : Εισηγητική έκθεση Α΄ Τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

Αφήστε μια απάντηση