Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή (12:00)

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή (12:00)

Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα η Οικονομκή Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της προμήθειας καυσίμων Δήμου Θερμαϊκού και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τη με αριθμό 2/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 2ο :Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Διαγωνισμού του Έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ 2022» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%) χρηματοδότηση Ι.Π (Κ.Α. 02.30.7323.1036).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 3ο:Διαγραφή ανείσπρακτου προστίμου Πολεοδομίας.

Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 4ο :Διαγραφή ανείσπρακτων προστίμων Πολεοδομίας.

Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 5ο :Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 6ο :Aνάθεση σε δικηγόρο για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος(Προσφυγή Γκούντγουϊν Κρίστοφερ Ρότζερ).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 7ο :Ορισμός δικαστικού επιμελητή.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 8ο :Ορισμός Δικαστικού επιμελητή.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

Αφήστε μια απάντηση