Συνεδριάζει η Οικονιμική Επιτροπή-Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονιμική Επιτροπή-Τα θέματα

Συνεδριάζει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, υπό την προεδρία του Κώστα Κούτουκα, στο δημαρχείο Θερμαϊκού, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας.

Δείτε αναλυτικά τα 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες ταφών – εκταφών στα κοιμητήρια του Δήμου Θερμαϊκού», βάσει της 25/2022 Μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος-Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 2 ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και της κατάθεσης υπομνήματος στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 3 ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου Εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ν. Επιβατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 5 ο : Διαγραφή ανείσπρακτων μισθωμάτων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 6 ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ από τον Χ.Κ. 0245/2022.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 7 ο : Διαγραφή ανείσπρακτου τέλους χρήσης κλειστού γυμναστηρίου ΚΑΠΠΑ για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2022.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 8 ο : Εισήγηση παράτασης του προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ. απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 9 ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 10 ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 11 ο : Εισήγηση προς την Οικονομική προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί
αιτήσεως για πρακτική άσκηση καταρτιζόμενου ΙΕΚ.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 12 ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Αυγούστου 2022 του Δήμου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 13 ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ από τον Χ.Κ. 0299/2022.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 14 ο : Διαβίβαση σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και έκδοση απόφασης Οικονομικής επιτροπής για τη διαπίστωση της επάρκειας επανορθωτικών μέτρων διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα του
ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες κλαδέματος δέντρων»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 15 ο : Κατανομή ποσού 137.8000,00 € από τους ΚΑΠ 2022 για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 16 ο : Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αγωγών για 154 γεωτεμάχια ιδιοκτησίας Δήμου Θερμαϊκού τα οποία στο Κτηματολόγιο έχουν καταχωρηθεί σε τρίτους.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 17 ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης και κατάθεσης έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 8415/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

Αφήστε μια απάντηση