“Συμμαχία για Συμβίωση ΙΙ”, σήμερα στην “Καψαλάκειο”

“Συμμαχία για Συμβίωση ΙΙ”, σήμερα στην “Καψαλάκειο”

Στο πλαίσιο του έργου «Συμμαχία για Συμβίωση II», η iSea σε συνεργασία με το MEDASSET και το Πανεπιστήμιο Πατρών,
σας προσκαλούνε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τις θαλάσσιες χελώνες, τους καρχαρίες και τους βάτους,
το καθεστώς προστασίας τους, την αναγνώρισή τους και τις ασφαλείς τεχνικές απελευθέρωσής τους.

ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ώρα: 17:00 – 19:00
Καψαλάκειος Πολιτιστική Στέγη
(αίθουσα συνεδριάσεων)
Νέα Μηχανιώνα, υπό την αιγίδα του Δήμου Θερμαϊκού.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να φέρουν βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Το έργο «Συμμαχία για Συμβίωση ΙΙ» χρηματοδοτείται από το μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», στον άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου. Προϋπολογισμός: 49.670,00 €.

Δικαιούχος: iSea. Συνεργαζόμενοι φορείς: MEDASSET Ελλάς, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αφήστε μια απάντηση