Σταθερά πρώτος ο Λοβέρδος στις εσωκομματικές του ΚΙΝΑΛ!

Σταθερά πρώτος ο Λοβέρδος στις εσωκομματικές του ΚΙΝΑΛ!
Ï Õðïõñãüò Õãåßáò ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò ìéëÜåé áðü ôï âÞìá ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ ðïõ óõíåäñéÜæåé óå êåíôñéêü îåíïäï÷åßï ôçò ÁèÞíáò, ÓÜââáôï 14 Éáíïõáñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Σε νέα δημοσκόπηση που έγινε από την metron analysis ο Ανδρέας Λοβέρδος εξακολουθεί να προηγείται και να δείχνει πως έχει τον πρώτο λόγο, τυυλάχιστον στον α΄ γύρο, για να κόψει πρώτος το νήμα!

Στο ερώτημα ποιον θα προτιμούσατε για πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, στο κοινό των ορίων εκλογικής επιρροής του κόμματος (46%-691 άτομα) προηγείται καθαρά ο Α. Λοβέρδος με 37%, έναντι 27% του Νίκου Ανδρουλάκη και 12% του Γ. Παπανδρέου.

Στα σενάρια του β΄ γύρου και σε περίπτωση “τελκού” Λοβέρδου-Παπανδρέου κερδίζει άνετα ο Λοβέρδος, ενώ στο δίδυμο Λοβέρδου-Ανδρουλάκη το δείγμα δείχνει ντέρμπι…

Αφήστε μια απάντηση