ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο

ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο

Δύο συνεδριάσεις σήμερα στον Δήμο Θερμαϊκού…

Στις 12:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή και στις 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής:

ΘΕΜΑ 1 ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης υπομνήματος
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 2 ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης υπομνήματος
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση αποδοχής δωρεάς 300 τεμ. σακούλες πολλαπλών χρήσεων
από την Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή
Συσσιτίου του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση αποδοχής δωρεάς προϊόντων από την Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 5 ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη
λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Κοινότητα Ν.
Επιβατών
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 6 ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη
λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Ενότητα
Ν.Μηχανιώνας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 7 ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη
λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Ενότητα
Επανομής.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

Και εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΘΕΜΑ 1 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 332/2022 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.
ΘΕΜΑ 2 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 351/2022 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.
ΘΕΜΑ 3 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 365/2022 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 4 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 366/2022 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 5 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 372/2022 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 6 ο : Γνωμοδότηση επί Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Δραστηριότητας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 7 ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄αρ. 273
αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ν. Μηχανιώνας, του Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 8 ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄αρ. 790-791
αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 9 ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ισόγειου καταστήματος επί της οδού
Ξενίου Διός στον Επαγγελματικό -Εμπορικό Σύλλογο Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπυρίδων Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 10 ο : Αίτηση παραχώρησης του Δημοτικού γηπέδου Ν. Επιβατών στην
ΠΑΕ ΑΡΗΣ.Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπυρίδων Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 11 ο : Αίτηση παραχώρησης του Δημοτικού γηπέδου Ν. Επιβατών στην
ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπυρίδων Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων
Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπυρίδων Αδαμίδης.

Αφήστε μια απάντηση