ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η 6η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δείτε τα 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 4ης/31-1-2022 και 5ης/14-2-2022 συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 3ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης
(Ο.Π.Δ.)της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την
κατασκευή της Β΄ Φάσης του Ι.Κ. Γανόχωρας (Κ4), στα πλαίσια του Έργου:
1
«Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης.
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 19,60MW σε έκταση, εμβαδού 887.705,23m2
, γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 8,03km και τριών δρόμων πρόσβασης συνολικού μήκους 1,5km από την εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A.» στη
θέση «Πλατορράχες» του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε.
Σερρών.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Ειδικός
Αγορητής:
Αθανάσιος Μαλλιαράς, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών.
ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 14,90MW σε έκταση, εμβαδού 555.400,17m2
, γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 7,65km και δυο δρόμων πρόσβασης συνολικού μήκους 0,55km από την εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A.» στη
θέση «Λάκκος» του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Ειδικός
Αγορητής:
Αθανάσιος Μαλλιαράς, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών.
ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 38,181 MW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Νομές του αγροκτήματος Αγίου Μάμα ΔΕ Μουδανιών Δ. Νέας
Προποντίδας ΠΕ Χαλκιδικής με συνοδά έργα – κατασκευή Υποσταθμού
33/150 kV, στην περιοχή Ολύνθου ΔΕ Πολυγύρου Δ. Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής της εταιρείας ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Ειδική
Αγορήτρια:
Αικατερίνη Ζωγράφου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου
του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ

Αφήστε μια απάντηση