ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού, στις 12 το μεσημέρι, σταθερά μέσω τηλεδιάσκεψης. Ανάμεσά τους και δύο περιπτώσεις φθοράς αυτοκινήτων πολιτών, εξαιτίας του κακού οδοστρώματος στον Δήμο μας. Οι συμπολίτες μας διεκδικούν χρηματικές αποζημιώσεις.

Δείτε τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θερμαϊκού, για το εξάμηνο Αύγουστος 2021- Ιανουάριος 2022.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση με τίτλο : «Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού Δήμου
Θερμαϊκού» Αρ. Τεχνικής Έκθεσης: 40/2021
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 3 ο : Αποδοχή ή μη Γνωμοδότησης του Δικηγόρου Θεσ/νίκης Παπαγιάννη
Λέανδρο (ΑΜ ΔΣΘ 5781) για εξώδικο ή μη συμβιβασμό με την κα.
ΚΟΠΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω
πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά της εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 4 ο : Εξέταση αίτησης εξώδικου ή μη συμβιβασμού με τον κ. ΤΕΡΧΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης
ζημιών στο Ι.Χ. όχημά του εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος και την ανάθεση
της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή
Υπηρεσίας εγκατάστασης, συντήρησης και απολύμανσης χημικών τουαλετών»,
προϋπολογισμού 59.629,12 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 6 ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης υπομνήματος
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 7 ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Μαρτίου 2022
του Δήμου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός τυχόν πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις
μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους
2022.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 9 ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

Αφήστε μια απάντηση