ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή (12:00)

ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή (12:00)

Τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού σήμερα για το 2022.

Δείτε τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή της Δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», (κωδικό MIS 5030705), ποσού 310.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 2ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης του κ. Κίττα Χαρίλαου σχετικά με αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του στο ΟΤ 19 της κοινότητας Ν. Επιβατών καθώς και επίσπευση υποχρεώσεων τρίτων ιδιοκτησιών προς αυτή

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης της κας Μαυρομάτη Μαρίνας σχετικά με αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της στο ΟΤ 15 της κοινότητας Ν. Επιβατών του Δ. Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή ετήσιου ΤΑΠ από τους ΧΚ 0255/2022 και ΧΚ0256/2022.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ/ έργων Δήμου Θερμαϊκού».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ από τον ΧΚ 0013/2022

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 7ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης υπομνήματος (ASPECT I.K.E.).

ΘΕΜΑ 8ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης προτάσεων (Τζανετάκη Σουλτάνα κ.λπ.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 9ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Νοεμβρίου 2022 του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (Τ.Ε. 52/2022) και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός Δικαστικών Ειμελητών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 12ο : Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης και Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, για το έτος 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Δήμου Θερμαϊκού κατά το στάδιο της εκτέλεσης συμβάσεων, για το έτος 2023

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 14ο : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

bestcity

bestcity

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *