ΑΥΡΙΟ: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή (12:00)

ΑΥΡΙΟ: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή (12:00)

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυριο, στις 12 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού.

Δείτε αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 2ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης του κ. Παπανικολάου Νικόλαου που αφορά συμψηφισμό από προσκύρωση και αποζημίωση που αφορούν ιδιοκτησίες του, που βρίσκονται εντός των Ο.Τ. Γ104 και Γ108 της κοινότητας Επανομής του Δ. Θερμαϊκού με εξώδικο συμβιβασμό.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 3ο: Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, (Τμήμα Δ΄ Ουσίας).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση του Πρακτικού γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση παράδοσης της ομάδας Ι΄«ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ», του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες κλαδέματος δέντρων» προϋπολογισμού 799.645,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 6ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της με υπ΄ αρ. πρωτ.16923/22 αίτηση των κ.κ. Κωνσταντίνου και Δημητρίου Στεφανίδη που αφορά εξόφληση προσήκουσας αποζημίωσης για ιδιοκτησία τους στο ΟΤ12 Κοινότητας Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 7ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή γνωμοδότησης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 9 ο : Διαγραφή ανείσπρακτων προστίμων Πολεοδομίας

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

Αφήστε μια απάντηση