ΣΗΜΕΡΑ: “Εμείς και οι κεραυνοί”-Εισήγηση του Κωνσταντίνου Κοκολάκη

ΣΗΜΕΡΑ: “Εμείς και οι κεραυνοί”-Εισήγηση του Κωνσταντίνου Κοκολάκη

Ο συντοπίτης μας Πολιτικός Μηχανικός, τέως διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Κοκολάκης, θα κάνει εισήγηση με θέμα “εμείς και οι κεραυνοί”, στο 2ο Πανόραμα Πολιτικής Προστασίας, στις 16:45.

Μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να τον παρακολουθήσετε:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fidafk.blogspot.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0zJgyzguGA_9NXZhfVWi_hzpdMnEFQPQA03QEk2fWU-w6rzuCjLFVRGdY&h=AT0MIbcOGFTK5Wmdt5hsGSPtuOTd3dlzfRnhmAK2MRrxIv-DZSpeBBWg9xfTeguHOpuZcRsa6gKo4oj5JBmJX2-1WZwKrcJEdXW77JUyZENdf3aq2raRvbz748TriMzT81vU9qkdWZeEeWthsj43&__tn__=-UK-R&c[0]=AT13THF5364LVeB4BZ27-vlDBmCT7CNYlDWGubrFAKzJbRHUmfjcyIiIY8rKr7ckldCDlVv5b-59W77Fmv-MgNN6JnZbYsue9GwKnBF_zNEE1z22xUBESZ2lWKMbGVdHjqfK80f_3P9Zu-01fbVRoth3cg

Αφήστε μια απάντηση