ΣΗΜΕΡΑ: Εκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (11:00)

ΣΗΜΕΡΑ: Εκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (11:00)

Συνεδριάζει εκτάκτως σε λίγη ώρα (11:00) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας.

Δείτε τα 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για τη συνέχιση υποστήριξης της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (με Παράρτημα ΚΕΜ) του Δήμου Θερμαϊκού, στο πλαίσιο του Έργου “Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (Ομάδα Β¨)”

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Βιώσιμής Ανάπτυξης -κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για τη συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Θερμαϊκού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Βιώσιμής Ανάπτυξης -κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 5ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης απόψεων ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης (Προσφυγή του «Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 6ο : Aνάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης των κ. Σπυρίδωνα και Βασιλείου Τζιάκα, σχετικά με αίτημα συμψηφισμού υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας τους εντός του ΟΤ28 Ν. Επιβατών σύμφωνα με την 7471/2004 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού.»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστο Βογιατζή .

ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία «3ος THERMAIKOS RUN 2023 »

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Το κατεπείγον της συνεδρίαση προέκυψε λόγω των χρονικών περιορισμών για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και των ενεργειών που πρέπει να προηγηθούν για τη συνέχιση των προγραμμάτων καθώς και άλλων θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Αφήστε μια απάντηση