Πρόστιμα-φωτιά για τα ζώα συντροφιάς – Τι άλλαξε από 1η Μαρτίου

Πρόστιμα-φωτιά για τα ζώα συντροφιάς – Τι άλλαξε από 1η Μαρτίου

Ενα ασφαλέστερο δίχτυ προστασίας προς όφελος των τετράποδων φίλων παρέχει ο νέος νόμος για τα ζώα συντροφιάς, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαρτίου. Οι κηδεμόνες καλούνται, μεταξύ άλλων, να στειρώσουν τα κατοικίδιά τους ή να στείλουν δείγμα γενετικού υλικού, να μεριμνούν για τον εμβολιασμό και γενικά για την ευζωία τους, να μην τα εγκαταλείπουν, ενώ προβλέπονται και «τσουχτερά» πρόστιμα, που μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ για περιπτώσεις δολοφονίας.

Ειδικά για την κακοποίηση ζώων και με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης, θεσμοθετείται η δυνατότητα να αναπτυχθούν ψηφιακή εφαρμογή και ιστοσελίδα για την αναφορά τέτοιων περιστατικών, καθώς και κάθε παράβασης της νομοθεσίας για τα ζώα. Οι καταγγελίες μπορούν να είναι και ανώνυμες, αλλά στην περίπτωση αυτή θα διερευνώνται μόνο εφόσον περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία που παρέχουν επαρκή βάση για τη διερεύνησή τους.

Όσον αφορά στις χρηματικές ποινές, για κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου (δραστικός και μη ιατρογενής περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης, μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης, εργασία μη προβλεπόμενη για το είδος του ζώου, μη σύννομη αναπαραγωγή, εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη, εγκατάλειψη) προβλέπεται πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος.

Για φόνο, βασανισμό των ζώων με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, στραγγαλισμό, απαγχονισμό, πνιγμό/πνιγμονή, πρόκληση εγκαύματος, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη, ακρωτηριασμό (μη θεραπευτικό), πυροβολισμό (πρόκληση τραύματος ή θάνατος ζώου), εκούσιο τραυματισμό (βαριά, επικίνδυνη σωματική βλάβη), μάχες μεταξύ ζώων, κτηνοβασία, σεξουαλική κακοποίηση του ζώου με χρήση αντικειμένων για τη σαδιστική ευχαρίστηση του δράστη, εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων, καθώς και πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω Διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με ζώα, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών ζώων με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά επιβάλλεται πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.
Αντίστοιχα, για περιπτώσεις εγκατάλειψης τραυματισμένου ζώου ύστερα από τροχαίο ατύχημα η ποινή ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Τι προβλέπεται για τη στείρωση και τι για την εγκατάλειψη

Ποιες είναι, όμως, οι υποχρεώσεις ενός κηδεμόνα ζώου συντροφιάς;

ΣΤΕΙΡΩΣΗ: Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, καλείται από το Μάρτιο να στειρώσει το σκύλο ή τη γάτα του, εντός έξι μηνών από την απόκτησή τους, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός έτους. Εάν το ζώο είναι μικρότερο σε ηλικία (κάτω του ενός έτους), τότε ο κηδεμόνας θα πρέπει να φροντίσει για τη στείρωσή του αφού συμπληρώσει τους 12 μήνες ζωής και μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να διαφοροποιείται, ανάλογα με τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, έπειτα από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.

Η στείρωση, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική για ζώα των οποίων δείγμα γενετικού υλικού (DNA) έχει αποσταλεί στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ).

Για περιπτώσεις που ο κηδεμόνας αρνείται να στειρώσει το ζώο του ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού, θα του επιβληθεί πρόστιμο 1.000 ευρώ. Παράλληλα, θα του δοθεί τρίμηνη προθεσμία για να προβεί σε μία από τις δύο επιλογές. Αν παρέλθει και αυτό το χρονικό διάστημα και ο κηδεμόνας δεν έχει μεριμνήσει για την απαιτούμενη ενέργεια, τότε επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.

Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται από την 1/9/2022.

Εξαίρεση στην υποχρέωση αυτή έχουν οι σκύλοι εργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Οι κηδεμόνες ζώων συντροφιάς καλούνται, επίσης, να σημάνουν στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), πριν το ζώο αποχωρήσει από τον τόπο γέννησής του και, οπωσδήποτε, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη γέννησή του, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση απόκτησης.

Παράλληλα, ο κηδεμόνας ή ο ανάδοχος του ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο ΕΜΖΣ και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημόσιου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, το αργότερο εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Για να μπορέσουν τα ζώα συντροφιάς να είναι κοντά στους κηδεμόνες τους για χρόνια, θα πρέπει να γίνεται ο απαραίτητος κτηνιατρικός έλεγχος. Συγκεκριμένα, να υπάρχει μέριμνα για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου και να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας του. Σημαντικό, επίσης, είναι να του εξασφαλίζει άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου. Παράλληλα, το κατάλυμα θα πρέπει να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του στάση, έτσι ώστε να μην εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις. Επίσης, στο ζώο θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ: Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του κηδεμόνα είναι και να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. Στην περίπτωση που επιθυμεί να το αποχωριστεί και εφόσον δεν έχει βρει νέο κηδεμόνα, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.
Για το σκοπό της διενέργειας υιοθεσιών, δημιουργείται και λειτουργεί στο ΕΜΖΣ Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Κάθε ζώο προς υιοθεσία καταχωρίζεται στην πλατφόρμα αυτή με το όνομά του, τη φωτογραφία του, την αναλυτική περιγραφή του, τον αριθμό ταυτοποίησης (microchip), την ηλικία του, το φύλο του, τα στοιχεία του υπευθύνου του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του καταφυγίου που μεριμνά για την υιοθεσία του ή του αναδόχου, εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί, τους συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή δημόσιες σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο ζώο και λοιπές πληροφορίες. Οι παραπάνω μεριμνούν για την ανάρτηση των στοιχείων του αδέσποτου ζώου στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες επικοινωνίες και διαδικασίες έως ότου το ζώο υιοθετηθεί.

Αν δεν βρεθεί νέος κηδεμόνας, το παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, και καταβάλλει 300 ευρώ για την παράδοση του σκύλου του ή 100 ευρώ για τη γάτα του ή άλλο ζώο συντροφιάς.
Ο κηδεμόνας που αποχωρίζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον δήμο στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα τριών ετών.

ΑΔΕΣΠΟΤΑ: Για τα αδέσποτα, τα οποία δεν φιλοξενούνται σε ανάδοχο, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν καταχωριστεί στο ΕΜΖΣ για το συγκεκριμένο ζώο (δήμος ή φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιώτης που διαθέτουν καταφύγιο), εφόσον αυτοί δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους από το νόμο και, ιδίως, αν δεν έχουν στειρώσει τα ζώα αυτά, εκτός εάν καταβληθεί αστική αποζημίωση για την προκληθείσα βλάβη ή ζημία από άλλο φορέα, όπως ασφαλιστική εταιρία.

«STOP» στα μονίμως δεμένα σκυλιά

Η εικόνα τού να μένουν τα ζώα δεμένα σε αυλές είναι, δυστυχώς, αρκετά γνωστή σε όλους. Με τον ισχύοντα νόμο, ο κηδεμόνας οφείλει να φροντίζει να μη μένει μονίμως δεμένος ο σκύλος του και όχι πάνω από δύο ώρες την ημέρα, εντός της ιδιοκτησίας του, ακόμα κι αν η αλυσίδα ή το σχοινί είναι μακρύ. Αν ο σκύλος μένει μονίμως στην αυλή ή σε άλλον εξωτερικό χώρο, τότε οφείλει να του παρέχει κατάλυμα για ανάπαυση, το οποίο να είναι τοποθετημένο σε δροσερό και σκιερό μέρος το καλοκαίρι και το χειμώνα να είναι επαρκώς προστατευμένο από το κρύο και τον αέρα.
Να τονιστεί ότι το κατάλυμα για ανάπαυση πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το χιόνι και τα λιμνάζοντα ύδατα.
Αντίστοιχα, ο κηδεμόνας γάτας οφείλει να μεριμνά, ώστε αυτή να μη ζει το ζώο σε κλουβί.

Γράφει η ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ
Newsroom eleftherostypos.gr

Αφήστε μια απάντηση