ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας…

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας…

𝛱𝜌𝜊𝜎𝜊𝜒ή, 𝛼𝜋ό 𝛼ύ𝜌𝜄𝜊 𝛥𝜀𝜐𝜏έ𝜌𝛼 01 𝛢𝜋𝜌𝜄𝜆ί𝜊𝜐, 𝜊𝜄 ώ𝜌𝜀ς 𝜅𝜊𝜄𝜈ής 𝜂𝜎𝜐𝜒ί𝛼ς 𝛼𝜆𝜆ά𝜁𝜊𝜐𝜈….όπως βλέπετε και στην φωτό.