Πλωτά φράγματα ενέκρινε για τον Δήμο Θερμαϊκού η Πατουλίδου

Πλωτά φράγματα ενέκρινε για τον Δήμο Θερμαϊκού η Πατουλίδου

Την παραχώρηση για χρήση μέρους του συστήματος πλωτών φραγμάτων και παρελκόμενων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Δήμο Θερμαϊκού, ενέκρινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ μετά την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλας Πατουλίδου.

Η παραχώρηση αφορά κυρίως την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης αλλά και την απαιτούμενη ύπαρξη τέτοιου συστήματος, για την ομαλή και νόμιμη λειτουργία του λιμενικού γραφείου του Δήμου Θερμαϊκού.

Ειδικότερα πρόκειται για πλωτά φράγματα μήκους 360 μέτρων και ύψους 3μέτρων, μία ειδική αντλία αναρρόφησης (skimmer), απορροφητικά ρολά και μια ανέμη.

Σύμφωνα με την διαδικασία που παρουσίασε η κ. Πατουλίδου, σε περίπτωση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από διαρροή πετρελαιοειδών ή άλλων ρυπαντικών ουσιών από πλοία, αρχικά ειδοποιείται το λιμενικό γραφείο από τη λιμενική αρχή για τη μεταφορά του πλωτού φράγματος.

Το πλωτό φράγμα απλώνεται στη θάλασσα με σκοπό να περικυκλώσει τη ρυπαντική κηλίδα.

Στην συνέχεια γίνεται αναρρόφηση του 90 -95% των πετρελαιοειδών με αντλία και ταυτόχρονο άπλωμα των απορροφητικών ρολών. Στη συνέχεια γίνεται αναρρόφηση του ρυπασμένου θαλάσσιου νερού για το υπόλοιπο 5- 10% και διαχωρίζεται το ρυπαντικό φορτίο από το καθαρό νερό.

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών τα υλικά μαζεύονται καθαρίζονται και επαναχρησιμοποιούνται.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ενέκρινε την παραχώρηση των πλωτών φραγμάτων στον Δήμο Θερμαϊκού μέχρι 31-12-2024.

Όπως επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης ΜΕΘ κ. Βούλα Πατουλίδου, η άμεση ανταπόκριση σ΄ ένα περιστατικό θαλάσσιας αντιρρύπανσης με τον κατάλληλο εξοπλισμό είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Όσο πιο γρήγορη και αποτελεσματική είναι η επέμβαση τόσο περισσότερο μειώνονται οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Αφήστε μια απάντηση