Παρέμβαση του Δήμου Θέρμης για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στην περιοχή του ΚΑΠΠΑ

Παρέμβαση του Δήμου Θέρμης για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στην περιοχή του ΚΑΠΠΑ

Η ναυπηγοεπικευαστική ζώνη η οποία (στο πλαίσιο της ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου) είναι να κατασκευαστεί στην περιοχή πέριξ του ΚΑΠΠΑ, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, όπως απασχολεί και τον Δήμο Θέρμης, στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται ένα σημαντικό κομμάτι της εν λόγω έκτασης.

Με παρέμβασή του, λοιπόν, ο γειτονικός Δήμος ζητά η προβλεπόμενη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη να μην αφορά μόνο αποκλειστικά αλιευτικά σκάφη, αλλά και σκάφη αναψυχής, τουριστικά κ.λπ.

Επίσης, στις επιτρεπόμενες χρήσεις να περιλαμβάνεται και χώρος ελλιμενισμού (τεχνητός ή φυσικός) σκαφών κάθε είδους και τέλος οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις να υλοποιηθούν έπειτα από διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τα δε μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που θα τεθούν στη σχετική Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων να τύχουν της σύμφωνης γνώμης του δήμου Θέρμης.

Αφήστε μια απάντηση