Παράταση αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Παράταση αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
SONY DSC

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Θερμαϊκού, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιεί την παράταση των αιτήσεων για όσους αδύναμους συμπολίτες μας επιθυμούν να ενταχθούν στις κοινωνικές δομές.

Η ανακοίνωση:

“Παράταση υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
(Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο) του Δήμου Θερμαϊκού
αποφασίστηκε να δοθεί μέχρι 23 Απριλίου 2021 εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος
που εκδηλώθηκε από τους δημότες.

Προς υπενθύμιση, ο Δήμος Θερμαϊκού, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας -ΕΚΤ»,
του Ε. Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020, ξεκίνησε να υλοποιεί την Πράξη
με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού». Η πράξη συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της Πράξης είναι η λειτουργία των δομών προς υποστήριξη των ευπαθών
ομάδων πληθυσμού του Δήμου, ιδιαίτερα των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το
όριο της φτώχειας και πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης.

Δυνητικοί ωφελούμενοι των υπηρεσιών των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών είναι
άτομα / νοικοκυριά, που διαμένουν στο Δήμο Θερμαϊκού, τα οποία, βάσει κριτηρίων
και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, πλήττονται ή απειλούνται από την φτώχεια (π.χ.
ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ανασφάλιστα άτομα με πολύ
χαμηλό ετήσιο εισόδημα κλπ, ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ αποκλειστικά για την παροχή
φαρμάκων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
έως 23/04/2021 και ώρες 09:00 έως 14:00 στο κτήριο που στεγάζονται οι δομές στο 21ο
χλμ Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας, στάση ΟΑΣΘ: Νέα Ελβετία .
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο
για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση
μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας (2392 0 27168 και 2392 0 75930).
Επιπλέον, λόγω της προστασίας όλων μας απέναντι στην πανδημία από το COVID-19,
τα παρακάτω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και με ηλεκτρονική μορφή στα
email του Κοινωνικού Παντοπωλείου pantopoleiothermaikos@gmail.com και του
Κοινωνικού Φαρμακείου farmakeiothermaikos@gmail.com . Αίτηση με ελλιπή
δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή”.

Αφήστε μια απάντηση