Ο Κώστας Κούτουκας απαντά: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου μας πριν αναλάβει τη διοίκηση ο Γιώργος Τσαμασλής;

Ο Κώστας Κούτουκας απαντά: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου μας πριν αναλάβει τη διοίκηση ο Γιώργος Τσαμασλής;

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΤΟΥΚΑ

Φίλες και φίλοι, ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου μας πριν αναλάβει τη διοίκηση ο Γιώργος Τσαμασλής;

Είναι γνωστό σ’ όλους μας, ότι το πρόβλημα της καθαριότητας του τόπου μας γενικότερα και της γειτονιάς του καθενός από εμάς ειδικότερα, ήταν το σπουδαιότερο!

Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, έως και σήμερα, βελτιώνουμε συνεχώς το έργο μας προκειμένου οι δημότες να απολαμβάνουν υπηρεσίες αντάξιες του υπέροχου τόπου μας.

✅Σύναψη σύμβασης καθαριότητας με εξωτερικό ανάδοχο και λήψη υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
✅Σύναψη σύμβασης διαχείρισης και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων με εξωτερικό ανάδοχο.
✅Ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών με ικανό στόλο καινούργιων μηχανημάτων (τεσσάρων απορριμματοφόρων, φορτηγών, φορτωτών, τεσσάρων αγροτικών 4Χ4) για πρώτη φορά στον δήμο μας.
✅Έγκριση από την Ο.Ε. και διενέργεια νέου διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια 4 ανατρεπόμενων φορτηγών προϋπολογισμού 300.000 ευρώ εντός του έτους 2023.
✅Ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου με προσωπικό πλησίον της σύνταξης ασκώντας κοινωνική πολιτική, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και απολαμβάνοντας τις υπηρεσίες τους, αξιοποιώντας προγράμματα της πολιτείας και εξοικονομώντας πόρους για το ταμείο του δήμου.
✅Σύναψη σύμβασης παρόδιας βλάστησης και κοινοχρήστων χώρων με σκοπό την ασφάλεια του οδικού δικτύου, τον καλλωπισμό και τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.
✅Σύναψη σύμβασης κλαδέματος υψηλών δένδρων με τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό με σκοπό την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και τη διατήρηση του πρασίνου του δήμου μας.

Τις υπηρεσίες αυτές καταφέραμε και προσφέραμε για πρώτη φορά στους δημότες του δήμου μας, χωρίς καμία νέα οικονομική επιβάρυνσή τους, αντίθετα μειώνοντας κάθε έτος τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη.

Η στρατηγική του Δημάρχου Γιώργου Τσαμασλή που αντικατοπτρίζεται στο δίπτυχο ενίσχυση δημοτικών υπηρεσιών – συνεργασία αναδόχων, αποδείχθηκε στην πράξη επωφελής και αποτελεσματική για τον δήμο μας.

Η ψήφο σας στις 8 Οκτωβρίου θα μας δώσει τη δύναμη στη νέα πενταετία να προσφέρουμε ακόμη καλύτερες και περισσότερες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του δήμου.

Κώστας Κούτουκας
Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Πρώην Δήμαρχος Μηχανιώνας

Αφήστε μια απάντηση