Ο Δάκης Καζάκος είναι εδώ και είναι για την Περαία…

Ο Δάκης Καζάκος είναι εδώ και είναι για την Περαία…

Ο άνθρωπος που ξέρει τα προβλήματα της Περαίας.

Ο τοπικός σύμβουλος με εμπειρία και γνώση.

Σε αυτές τις εκλογές “περπατάμε” ξανά με τον Δάκη Καζάκο.

Με τον “Θερμαγικό” και τον Γιώργο Τσαμασλή!

Αφήστε μια απάντηση