Ξεκινούν οι αιτήσεις για το ΤΕΒΑ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το ΤΕΒΑ
SONY DSC

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους συνανθρώπους μας που διαβιούν υπό συνθήκες φτώχειας και οι οποίοι στην περιοχή μας είναι, δυστυχώς, πάρα πολλοί.

Διαβάστε το δελτίο τύπου:

“Ο Δήμος Θερμαϊκού, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητα ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας -ΕΚΤ», του Ε.Π.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, ξεκίνησε να υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Σκοπός της Πράξης είναι η λειτουργία των δομών προς υποστήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου, ιδιαίτερα των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) μέσω Κ.Ε.Α., ΔΕΝ μπορούν ταυτόχρονα να είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Συσσιτίου.
Δυνητικοί Ωφελούμενοι των υπηρεσιών των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Θερμαϊκού, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα κλπ., ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 29/03/2021 έως 16/04/2021 και ώρες 09:00 έως 14:00 στο κτήριο που στεγάζονται οι δομές στο 21ο χλμ Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας, στάση ΟΑΣΘ: Νέα Ελβετία .
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας (2392 0 27168 και 2392 0 75930). Επιπλέον, λόγω της προστασίας όλων μας απέναντι στην πανδημία από το COVID-19, τα παρακάτω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και με ηλεκτρονική μορφή στα email του Κοινωνικού Παντοπωλείου pantopoleiothermaikos@gmail.com και του Κοινωνικού Φαρμακείου farmakeiothermaikos@gmail.com . Αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή.
Η χρήση της μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και κατά την αναμονή των αιτούντων, καθώς και κατά την εξυπηρέτηση τους.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι μαζί με την υποβολή της αίτησης είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
2. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο .
5. Αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας (ΔΕΗ,ΔΕΥΑΘ) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, στην περίπτωση που νοικιάζει σπίτι.
6. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1 του 2019) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
7. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) με πρόσφατη ημερομηνία μέσα στο 2021 ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.
8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε απλή φωτοτυπία , εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
9. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο, του ιδίου και των λοιπών άνεργων μελών της οικογένειας.
10. Άστεγος: Δήλωση αστεγίας από το Κέντρο Κοινότητας.
11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση”.

Αφήστε μια απάντηση