Ν. Επιβάτες: Χώρος για ΑΜΕΑ στην παραλία και ασφαλτόστρωση στη Δραγούμη

Ν. Επιβάτες: Χώρος για ΑΜΕΑ στην παραλία και ασφαλτόστρωση στη Δραγούμη

Δύο σημαντικές αποφάσεις-γνωμοδοτήσεις έλαβε το Τοπικό Συμβούλιο των Ν. Επιβατών.

Κατ΄ αρχήν το συμβούλιο τάχθηκε “υπέρ της γνωµοδότησης για την χρήση µέρους της παραλίας Νέων Επιβατών πλησίον του seatrac από το σωµατείο «AMEA.GR», για να γίνουν τουαλέτες ΑΜΕΑ, αποδυτήρια ΑΜΕΑ, παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος για την φόρτιση των αναπηρικών αµαξιδίων και ένα ενηµερωτικό περίπτερο
που να µην λειτουργήσει ως κυλικείο αλλά να γίνονται ενηµερωτικά σεµινάρια (ιατρικά θέµατα,
οµιλίες γιατρών, εκπαιδευτικά και θέµατα σωστής ανακύκλωσης και µεταποίησης), και γενικά
στον χώρο να γίνονται θεατρικά, µουσική και γυµναστική.
Η απόφαση µεταβιβάζεται στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θερµαϊκού, στο
∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., στο αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων και στο
λιµενικό γραφείο του ∆ήµου Θερµαϊκού, προς ενέργεια”.

Και επίσης “υπέρ της γνωµοδότησης για ασφαλτόστρωση στην οδό Ι. ∆ραγούµη, γύρω στα 60 µέτρα, στα
παλιά Σφαγεία στους Άνω Νέους Επιβάτες.
Η απόφαση µεταβιβάζεται στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θερµαϊκού, προς
ενέργεια”.

Αφήστε μια απάντηση