Νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021». Ανακοινώθηκε ο οδηγός εφαρμογής

Νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021». Ανακοινώθηκε ο οδηγός εφαρμογής

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής για το «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που έχει αρκετές διαφορές με όσα ξέραμε από τις παλαιότερες εφαρμογές του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι παύει πλέον να εφαρμόζεται η πολιτική του «όποιος προλάβει, πρόλαβε», που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να εξαντλείται μέσα σε λίγη ώρα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Στο «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα έχουν περιθώριο περίπου ενός μήνα για να υποβάλλουν την αίτηση τους. Η ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης γίνεται με αντικειμενικά ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και η μεγαλύτερη βαρύτητα (50%) δίνεται στην αποδοτικότερη εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας. Ας δούμε όμως αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια ένταξης και τις δράσεις που καλύπτει το «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση ?

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα πλήρους κυριότητας/ επικαρπίας/ψιλής κυριότητας σε επιλέξιμη κατοικία εφόσον το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα είναι μέχρι 50,000€ ή το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 60,000€. Η επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή να παραχωρείται δωρεάν ή ακόμη και να ενοικιάζεται.

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και πολυκατοικίες αρκεί να διαθέτουν ΑΦΜ «Διαχείρισης Πολυκατοικίας» και για πρώτη φορά επιδοτούνται και δράσεις που δεν θα αφορούν αποκλειστικά τους κοινόχρηστους χώρους. Αν μάλιστα στο πρόγραμμά συμμετάσχει το 100% των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, τότε η επιδότηση κάθε ιδιοκτήτη αυξάνεται κατά 10%.

Για να έχει δικαίωμα επιδότησης μια κατοικία θα πρέπει να κατατάσσεται, σύμφωνα με το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ), σε κατηγορία χαμηλότερη από Γ’ και με τις προτεινόμενες δράσεις να ανέβει τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες, όπως θα πιστοποιείται από το Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ). Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Τόσο οι παραπάνω δαπάνες όσο και οι οποιεσδήποτε άδειες/μελέτες καθώς και η αμοιβή συμβούλου έργου επιδοτούνται κατά 80% με ανώτατο όριο τις 2,000€ για μεμονωμένο διαμέρισμα και τις 5,000€ για πολυκατοικία.

Τι επιδοτείται ?
Οι δράσεις που επιδοτούνται από το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» αφορούν κυρίως τέσσερις κατηγορίες:

Αντικατάσταση κουφωμάτων, συστημάτων σκίασης και μηχανικού αερισμού
Επεμβάσεις για την αναβάθμιση της θερμομόνωσης
Βελτίωση Συστημάτων Θέρμανσης/Ψύξης
Βελτίωση Συστημάτων Παροχής Ζεστών Νερών Χρήσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων για μεμονωμένο διαμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει κάποιο από τα τρία παρακάτω όρια:

α) το γινόμενο του 0,9€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

β) Το γινόμενο του 180€ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9).

γ) τα 28.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Ανώτατα όρια δαπανών προβλέπονται και για τις επιμέρους δαπάνες, όπως για παράδειγμα για σύστημα Φυσικού Αερίου ισχύος από 20kW έως 35kW, όπου η ανώτατη δαπάνη προσδιορίζεται στα 3,500€.

Πότε αναμένεται να υποβληθούν αιτήσεις ?

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» αναμένεται να ανοίξει τον προσεχή Οκτώβριο και θα είναι διαθέσιμη για ένα μήνα. Όσοι πληρούν τα κριτήρια θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους γνωρίζοντας εκ των προτέρων την βαθμολογία που συγκεντρώνει η πρόταση τους. Σύμφωνα με την προδημοσίευση του οδηγού τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και επομένως διαμορφώνεται η Σειρά Κατάταξης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά.

Αφήστε μια απάντηση