Νέα αναφορά της “Δράσης Πολιτών” για την ΜΕ Βιοαποβλήτων στο Μεσημέρι

Νέα αναφορά της “Δράσης Πολιτών” για την ΜΕ Βιοαποβλήτων στο Μεσημέρι

Με νέα της αναφορά η “Δράση Πολιτών” του Γιώργου Χατζηβαλάση θίγει το θέμα της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στο Μεσημέρι. Δημοσιεύει επίσης την μελέτη του έργου την οποία με επιστολή στον δήμαρχο Τσαμασλή, χωρίς όμως να βρει ανταπόκριση.

Αναλυτικά:

“Η ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ήδη από την ιδρυτική της διακήρυξη είχε επισημάνει ότι τα απορρίμματα με την κατάλληλη διαχείριση τους, μπορούν να μετατραπούν από πρόβλημα σε πηγή εσόδων για τον Δήμο μας και σήμερα επιβεβαιώνεται με τον πιο πανηγυρικό τρόπο.
Η εγκατάσταση της ΜΕΒ στην περιοχή μας, με σχεδόν μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση, θα ελαχιστοποιήσει το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου μας για ταφή στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης (5.500 tn/έτος Χ 78 Ευρώ/tn), δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών.
Θα δημιουργήσει πρόσθετες θέσεις εργασίας, τόσο στην ίδια την μονάδα, όσο και στην περιφερειακές εργασίες αυτής, που θα αποβούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Tο παραγόμενο προϊόν compost είναι οργανικό λίπασμα υψηλής ποιότητας, το οποίο μπορεί να υποκαταστήσει μερικώς στις καλλιέργειες τα χημικά λιπάσματα, με αντίστοιχη μείωση των νιτρικών υπολειμμάτων που καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα, τον οποίον μολύνουν και μέσω της άρδευσης και του ποτίσματος δημιουργούν έναν αέναο κύκλο της νιτρικής μόλυνσης.
Η Δράση Πολιτών, αν και δεν μετείχε στη λήψη των αποφάσεων από το 2016 μέχρι τώρα, ανέλαβε την ευθύνη να κάνει αυτό που δεν έκανε μέχρι σήμερα ο δήμαρχος.
Δημοσιεύει μια συνοπτική περιγραφή των κύριων λειτουργικών και περιβαλλοντικών σημείων της μελέτης, για την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών και την ανοιχτή διαβούλευση μαζί τους”.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

“Αριθμ. Πρωτ.: 10 Περαία, 27 Μαρτίου 2021

Προς
Τον Δήμαρχο Θερμαϊκού
κ. Γεώργιο Τσαμασλή

Θέμα: Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
(Σχετ.: το υπ’ αρίθμ. 4685/24.03.2021 έγγραφό σας)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εξυπηρετεί τους δήμους Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη με δυναμικότητα 17.500 tn/έτος. Σύμφωνα με το σε ισχύ ΠΕΣΔΑ, τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα των εξυπηρετούμενων περιοχών θα μεταφέρονται στην ΜΕΒΑ από τους ΣΜΑ Πυλαίας και ΣΜΑ Επανομής. Για τις ανάγκες της μελέτης έχει ληφθεί υπόψη δυσμενέστερο σενάριο, δηλαδή, ότι τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα μεταφέρονται μέσω των απορριμματοφόρων των εξυπηρετούμενων Δήμων απευθείας στην ΜΕΒΑ.

Ονομασία «2η ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Φορέας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εξυπηρετούμενη περιοχή Δήμοι Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 211.892 Μόνιμοι κάτοικοι (απογραφή 2011)
Είδος αποβλήτων 20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
20 01 08 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
20 01 37 Υπολείμματα από φυσικό ξύλο χωρίς κατεργασία. (Όχι έπιπλα και ογκώδη οικιακά απόβλητα)
20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 03 Άλλα δημοτικά απόβλητα
20 03 02 Απόβλητα από αγορές (Μόνο τα βιοαποδομήσιμα υλικά που προσομοιάζουν στους κωδικούς 20 01 08 & 20 02 01)
Δυναμικότητα MΕΒΑ 17.500 tn / έτος ή 67,3 t/d
Συνολική Έκταση οικοπέδου 23 στρ.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου απαιτείται μία σειρά από έργα υποδομής, όπως κτιριακά έργα, βοηθητικές αυτών κατασκευές, κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τα βασικότερα έργα είναι τα εξής:
 Φυλάκιο Εισόδου με γεφυροπλάστιγγες
 Κτίριο Διοίκησης

 Κτίριο υποδοχής και προεπεξεργασίας

 Χώρος βιολογικής επεξεργασίας
 Χώρος Ωρίμανσης

 Κτίριο Ραφιναρίας

 Περίφραξη – πύλη εισόδου
 Γεφυροπλάστιγγες

 Χώροι Στάθμευσης ΙΧ

 Χώροι Πρασίνου
 Αντιπυρική προστασία

 Δεξαμενή νερού

 Δεξαμενές Υγρών Αποβλήτων
 Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης

 Εσωτερική οδοποιία

 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
 Οδός πρόσβασης (Για την τελική πρόσβαση στο έργο προβλέπεται βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού μήκους 1.325 μ. με έργα διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης. Μετά την ολοκλήρωση των έργων αυτών η υφιστάμενη οδός θα διαμορφωθεί σε ασφαλτοστρω¬¬μένη οδό μήκους 1.288 μ. και πλάτους 5,5 μ).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Απαιτούμενη ποσότητα νερού
Η εκτιμώμενη ποσότητα του νερού που απαιτείται στην ΜΕΒΑ σε m3/έτος είναι:
Σύνολο καθαρού νερού: 3.860 m3/έτος
Απαιτούμενη ενέργεια
Κατά τη λειτουργία του έργου αναμένεται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις παραγωγικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της μονάδας.
Η εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της ΜΕΒΑ εκτιμάται στις 2.000 MWhe.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα «προϊόντα» της επεξεργασίας αναφέρονται στα:

Ανακυκλώσιμα υλικά
Στη ΜΕΑ θα ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά :
Σιδηρούχα μέταλλα Η ποσότητα εκτιμάται σε 83 tn/yr..
Compost από προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (υψηλής ποιότητας)
Στη μονάδα θα παράγεται compost υψηλής ποιότητας προδιαλεγμένων οργανικών υλικών. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου compost θα πρέπει να καλύπτουν κάποιο Ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως το Οικολογικό Σήμα της Ε.Ε. (Eco-Label) για εδαφοβελτιωτικά υλικά (Απόφαση 2006/799/EK). Η εκτιμώμενη ποσότητα ανέρχεται σε 7.220 tn/yr.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο της Μ.Π.Ε. εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία αφορά την μελέτη της επίδρασης των οχημάτων που θα εξυπηρετούν την 2ης ΜΕΒΑ Αν. Τομέα. Ως αποτέλεσμα, προσδιορίστηκαν 3 διαδρομές, μία από κάθε δήμο. Στην συνέχεια υπολογίστηκε ο απαιτούμενος χρόνος διαδρομής και τέλος υπολογίστηκαν 12 οχήματα συνολικά ( 3 οχήματα Δήμου Θερμαϊκού, 5 οχήματα Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, 4 οχήματα Δήμου Καλαμαριάς). Τα οχήματα θα πραγματοποιούν 1-2 δρομολόγια την ημέρα.
Υγρά απόβλητα
Κατά την κατασκευή του έργου τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τα λύματα του προσωπικού του εργοταξίου.
Κατά τη λειτουργία του έργου θα παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία θα προέρχονται από:

 τους χώρους βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων (αερόβια επεξεργασία)

 τις μονάδες απόσμησης
 την περιοδική πλύση των χώρων της μονάδας

 τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού και των επισκεπτών του χώρου (αστικά λύματα)
Τα υγρά απόβλητα από τους χώρους βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίησης και ωρίμανσης) θα συλλέγονται με δίκτυο αποχέτευσης σε δεξαμενή υγρών αποβλήτων διεργασιών. Η συνολική ποσότητα των παραγόμενων υγρών αποβλήτων διεργασιών εκτιμάται σε ≈5m3/day και η δεξαμενή υγρών αποβλήτων διεργασιών θα είναι ελάχιστου ωφέλιμου όγκου 25m3 περίπου.
Για την εξοικονόμηση καθαρού νερού, τα υγρά απόβλητα που συλλέγονται στην δεξαμενή υγρών αποβλήτων διεργασιών θα χρησιμοποιούνται για διαβροχή του υλικού κατά την φάση κομποστοποίησης.
Τα υγρά απόβλητα από τις λοιπές δραστηριότητες θα συλλέγονται με αποχετευτικό δίκτυο σε μία δεύτερη δεξαμενή. Η συνολική ποσότητα των παραγόμενων λοιπών υγρών αποβλήτων εκτιμάται σε ≈5m3/day και η δεύτερη δεξαμενή συλλογής υγρών αποβλήτων (εξισορροπήσεως) θα είναι ελάχιστου ωφέλιμου όγκου 35m3 περίπου.
Σκοπός της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων θα είναι η διάθεση μέσω περιορισμένης άρδευσης. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων θα διαθέτει δευτεροβάθμια επεξεργασία με απολύμανση, ώστε η εκροή εξόδου να έχει ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα για το σκοπό αυτό. Τα χαρακτηριστικά των υγρών για περιορισμένη άρδευση θα είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (Παράρτημα Ι, πίνακας 1). Με βάση τα προηγούμενα και δεδομένου του μικρού ρυπαντικού φορτίου, επιλέγεται η κατασκευή μιας κλειστής compact μονάδας φυσικής και βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, αυτόματης λειτουργίας, μεγέθους 50 Ι.Κ. Η βιολογική επεξεργασία θα είναι τύπου ενεργού ιλύος είτε αιωρούμενης βιομάζας είτε προσκολλημένης βιομάζας.
Η κατασκευή θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις δεξαμενές προεπεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας και διύλισης – απολυμάνσεως – καθαρών. Το όλο σύστημα θα κατασκευαστεί είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε από HDPE είτε από άλλο κατάλληλο υλικό. Οι δεξαμενές θα τοποθετηθούν είτε υπόγεια είτε εντός εμπορευματοκιβωτίου (κοντέινερ). Τα επεξεργασμένα υγρά θα διέρχονται διαμέσου αμμόφιλτρου, έτσι ώστε να πραγματοποιείται περαιτέρω αφαίρεση αιωρούμενων στερεών SS και BOD5. Μετά την έξοδο από το φίλτρο άμμου, τα καθαρά υγρά απαλλαγμένα από αιωρούμενα στερεά θα διέρχονται από αυτόματο χλωριωτή. Στη δεξαμενή καθαρών θα υπάρχει εγκατεστημένος μόνιμα μετρητής REDOX, μέσω του οποίου θα παρακολουθείται συνεχώς η συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου.
Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα συλλέγονται και θα οδηγούνται σε δεξαμενή αποθήκευσης καθαρών νερών. Από εκεί κατά προτεραιότητα θα επαναχρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης σε βιομηχανικό νερό. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της μονάδας δεν θα προκύψουν περίσσειες ποσότητες νερού. Ωστόσο για λόγους ασφαλείας προτείνεται σε περίπτωση περίσσειας, τα νερά να οδηγούνται για άρδευση των χώρων πρασίνου εντός των ορίων του οικοπέδου.
Η άρδευση θα εφαρμόζεται σε φυτικά είδη μη βρώσιμα (καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι). Η άρδευση θα είναι στάγδην, με σωληνίσκους διανομής οι οποίοι θα συνδέονται με τις αντίστοιχες υδροληψίες του αρδευτικού δικτύου που θα κατασκευαστεί για την διάθεση των επεξεργασμένων. Σε όλους τους χώρους, όπου γίνεται χρήση ανακτημένου νερού, θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση που θα απεικονίζει κρουνό βρύσης επισημασμένο με το σύμβολο «Χ» και ευανάγνωστα η φράση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ» στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Οι σωληνώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων σύνδεσης και των κρουνών) που θα εξυπηρετούν το δίκτυο του ανακυκλωμένου νερού θα έχουν χρώμα ιώδες, ώστε να ξεχωρίζουν από το δίκτυο ύδρευσης.
Αέριες εκπομπές
Γενικά στις ΜΕΒΑ οι εκπομπές ρύπων στον αέρα περιλαμβάνουν:

• Σκόνη και οσμές κατά την υποδοχή των αποβλήτων

• Σκόνη και οσμές κατά την προεπεξεργασίας των αποβλήτων πριν το στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας (π.χ. σχίστης σάκων, ομογενοποίηση),
• Οσμές, αμμωνία και πτητικές οργανικές ενώσεις όπως VOCs, από τα στάδια της βιολογικής επεξεργασίας
• Σκόνη κατά τις εργασίες κατά το στάδιο της μετεπεξεργασίας (πχ. ραφιναρία
Στις εγκαταστάσεις της μονάδας όλοι οι κλειστοί χώροι θα βρίσκονται σε υποπίεση και με δίκτυα αεραγωγών ο αέρας θα οδηγείται προς κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για την επεξεργασίας τους.
Τα δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν στόμια αναρρόφησης του ακάθαρτου αέρα τοπικά και στα σημεία όπου παράγονται σκόνη και οσμές. Αναρρόφηση αέρα, επομένως, θα πραγματοποιείται στον εξοπλισμό, όπου συμβαίνουν διεργασίες όπου μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής των απορριμμάτων με τον αέρα. Τέτοιες διεργασίες είναι η κοσκίνιση, ο τεμαχισμός, ο βαρυμετρικός διαχωρισμός, πτώσεις υλικών από ταινία σε ταινία κλπ.
Οι χώροι από τους οποίους θα γίνεται απαγωγή αέρα, αποκονίωση και απόσμηση στην υπό μελέτη εγκατάσταση είναι:
• το κτίριο υποδοχής – προεπεξεργασίας

• το κτίριο αερόβιας επεξεργασίας

• ο χώρος της ραφιναρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το συνολικό ύψος επένδυσης κατ’ εκτίμηση ανέρχεται 7.000.000 € βάσει των στοιχείων του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΒΑ
Η επιλεγείσα τοποθεσία για την κατασκευή του υπό μελέτη έργου, έκτασης περί 23 στρ. ανήκει διοικητικά στην Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού (WGS84: 40ο 25’ 34,44’’ Ν, 23ο 00’ 25,51’’ Ε). Οι πλησιέστεροι οικισμοί στη θέση αυτή είναι το Μεσημέρι (1.831 κάτοικοι, ΕΛΣΤΑΤ 2011) στα 840m Νότια και το Κάτω Σχολάρι (1.954 κάτοικοι, ΕΛΣΤΑΤ 2011) στα 1.230m Ανατολικά. Στα ανατολικά και σε επαφή με το οικόπεδο της προτεινόμενης θέσης εντοπίζεται οικόπεδο που έχει λάβει αδειοδότηση για τη χωροθέτηση σταβλικών εγκαταστάσεων. Για την τελική πρόσβαση στο έργο προβλέπεται βελτίωση της υπάρχουσας αγροτικής οδού, μήκους 1.325μ., με έργα διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης, μετά την ολοκλήρωση των οποίων, θα διαμορφωθεί σε ασφαλτοστρωμένη οδό μήκους 1.288μ. και πλάτους 5,5μ.
Σύμφωνα με την διανομή του αγροκτήματος Μεσημερίου Θεσσαλονίκης, η θέση βρίσκεται εντός της έκτασης που χαρακτηρίζεται ως “Λειβάδι”, με κωδικό “1064α” (Υπ.Αριθμ.Πρωτ 1350/16-04-87 Απόφαση Νομαρχίας Θεσσαλονίκης).
Επίσης, ο χώρος εμπίπτει στη Ζώνη Δ του Γ.Π.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ – ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΦΕΚ 101/Α.Α.Π./26-03-2010, στην οποία -σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ)- προβλέπονται δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα καθώς και χρήσεις που ορίζονται στις γενικές διατάξεις του παραπάνω ΦΕΚ (παρ. Α14.2, Α14.4 και Α14.5).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ανωτέρω ΦΕΚ και συγκεκριμένα με την παράγραφο Α.14.4 του παραπάνω ΦΕΚ «Κτίρια, εγκαταστάσεις και δίκτυα διανομής ενέργειας τηλεπικοινωνιών, ύδατος καθώς επίσης και συλλογής – μεταφοράς – επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης αδρανών, επιτρέπεται να χωροθετούνται σε όλες τις περιοχές.( Α.14.4)».

ΓΕΝΙΚΑ, Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΤΙ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟ.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Για την επίτευξη των στόχων Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ πιστεύει ότι η κατασκευή του έργου θα πρέπει να συσχετιστεί και με άλλες δραστηριότητες, όπως:
• Διαλογή στην πηγή για τα ανακυκλώσιμα υλικά
• Δημιουργία πράσινων σημείων
• Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης
• Υποδομές μεταφόρτωσης (ΣΜΑ – ΣΜΑΥ)
• Υποδομές Διαχείρισης προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών
• Επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού υλικού
• Επεξεργασίας Υπολείμματος
• Τελική διάθεση Υπολείμματος

Ειδικότερα:
Διαλογή στην πηγή: Καθιερώνεται διαλογή στην πηγή για τα παρακάτω υλικά:

• Χαρτί – χαρτόνι (κυρίως συσκευασίες) σε κίτρινο κάδο/καμπάνα
• Γυαλί σε πορτοκαλί κάδο/καμπάνα
• Πλαστικό σε κόκκινο κάδο/καμπάνα
• Μέταλλα σε μπλε κάδο/καμπάνα
• Έντυπο χαρτί σε κίτρινο δίτροχο ή αντίστοιχο κάδο σε επιλεγμένους παραγωγούς (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΟΚΩ, κλπ.)
• Βιοαπόβλητα σε καφέ κάδο
Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης: Προτείνεται η προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ανά Δήμο της ΠΕ Θεσσαλονίκης τουλάχιστον στο 3% των παραγόμενων βιοαποβλήτων
Επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού: Το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα θα οδηγείται σε μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ). Οι μονάδες θα επεξεργάζονται και τα πράσινα απόβλητα, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και η συν-επεξεργασία και λοιπών ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. γεωργικά).
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Η ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα προαναφερόμενα γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της μελέτης κατασκευής της 2ης Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Ανατολικού Τομέα Π.Ε. Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)., με την προϋπόθεση τήρησης όλων των προβλεπόμενων από την μελέτη όρων, ιδιαίτερα δε των περιβαλλοντικών όρων, που προβλέπουν ότι:
«..Στις εγκαταστάσεις της μονάδας όλοι οι κλειστοί χώροι θα βρίσκονται σε υποπίεση και με δίκτυα αεραγωγών ο αέρας θα οδηγείται προς κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για την επεξεργασίας τους.»

« …Σκοπός της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων θα είναι η διάθεση μέσω περιορισμένης άρδευσης. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων θα διαθέτει δευτεροβάθμια επεξεργασία με απολύμανση, ώστε η εκροή εξόδου να έχει ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα για το σκοπό αυτό.»

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σύνδεση της αγροτικής οδού με το παράπλευρο δίκτυο της ΕΟ Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργικότητα αυτής, απαιτείται η αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της συμβολής των δύο οδών με σκοπό τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών για την ασφαλή πρόσβαση στο χώρο της ΜΕΒΑ καθώς και η τοποθέτηση κατάλληλης κάθετης σηματοδότησης αποτελούμενης από ρυθμιστικές κυκλοφοριακές πινακίδες. Για τον γεωμετρικό σχεδιασμό της συμβολής των δύο οδών, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαχωριστής οδοστρώματος (μικρή σταγόνα) στον υποδεέστερο δρόμο -αγροτική οδός- ώστε να ειδοποιούνται οι οδηγοί για την υποχρέωση αναμονής. Επίσης στον υποδεέστερο δρόμο να γίνει χρήση τριγωνικών νησίδων, ώστε να ελέγχονται και να διαχωρίζονται οι κινήσεις των οχημάτων και να κατευθύνονται οι οδηγοί στην κατάλληλη λωρίδα.
Επιπλέον, για την ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα της σύνδεσης στην περιοχή, θα πρέπει να τοποθετηθεί και στις δύο οδούς, κατάλληλη κάθετη σηματοδότηση, αποτελούμενη από ρυθμιστικές και πληροφοριακές πινακίδες, όπως ζητά και η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ και φαίνονται αναλυτικά στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
 Η εγκατάσταση της ΜΕΒ στην περιοχή μας, με σχεδόν μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση, θα ελαχιστοποιήσει το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου μας για ταφή στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης (5.500 tn/έτος Χ 78 Ευρώ/tn), δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών.

 Θα δημιουργήσει πρόσθετες θέσεις εργασίας, τόσο στην ίδια την μονάδα, όσο και στην περιφερειακές εργασίες αυτής, που θα αποβούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

 Το παραγόμενο προϊόν compost είναι οργανικό λίπασμα υψηλής ποιότητας, το οποίο μπορεί να υποκαταστήσει μερικώς στις καλλιέργειες τα χημικά λιπάσματα, με αντίστοιχη μείωση των νιτρικών υπολειμμάτων που καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα, τον οποίον μολύνουν και μέσω της άρδευσης και του ποτίσματος δημιουργούν έναν αέναο κύκλο της νιτρικής μόλυνσης.

 Τέλος, πιστεύουμε ότι η τελική έγκριση του Δήμου για την εγκατάσταση της 2ης ΜΕΑ σε οποιαδήποτε περιοχή του, θα πρέπει να συνδυαστεί και με την παροχή ανταποδοτικού οφέλους, όπως είναι η κατασκευή της οδού Σχολαρίου – Ν.Μηχανιώνας, που θα συνδέσει τον Δήμο μας αυτόνομα με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και θα εξυπηρετήσει την εμπορική δραστηριότητα της Ιχθυόσκαλας και των Επαγγελματιών ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει και την τουριστική επισκεψιμότητα του Δήμου μας. Το έργο υπάρχει στον τεχνικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εκείνο που χρειάζεται, είναι η άσκηση «πίεσης» για την προώθηση της χρηματοδότησής του, πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού όλες οι δημοτικές παρατάξεις.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Με την προϋπόθεση τήρησης των περιβαλλοντικών και λειτουργικών όρων κατασκευής ΜΕΑ της εν λόγω μελέτης, η ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θα συμφωνούσε στην εγκατάσταση της Μονάδας αυτής και στο σημείο προσέγγισης των τριών παλαιών δήμων, που για λόγους σημειολογίας συνηθίζεται να ονομάζεται «τριεθνές», όπου προβλέπεται η εγκατάσταση του Σημείου Μεταφόρτωσης και Διαλογής Απορριμμάτων. Υπάρχει η απαραίτητη δημοτική έκταση και όμορη ιδιωτική, η οποία θα μπορούσε να αγοραστεί σε κατάλληλη τιμή.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ
Οφείλουμε να επισημάνουμε την διαχρονική έλλειψη τόλμης και την ελλιπή διαβούλευση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Ήταν ήδη γνωστή από το 2016 η εγκατάσταση της 2ης ΜΕΑ στο Δήμο μας και είχαν συμφωνήσει γιαυτό όλες οι δημοτικές παρατάξεις, πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης, η οποία για δικούς της λόγους καταψήφισε το έργο.
Γιατί επιλέχθηκε αυτός ο άστοχος πολιτικός χειρισμός του θέματος;
Για ποιο λόγο δεν έγινε ουσιαστική διαβούλευση, για να ενημερωθεί υπεύθυνα η τοπική κοινωνία και να συμφωνήσει στην κατασκευή του έργου;
Για ποιο λόγο δεν συνδυάστηκε η κατασκευή της ΜΕΑ με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα BIOREAL, που πρόβλεπε επεξεργασία 5.000 tn/έτος; Για ποιο λόγο αμέλησε ο Δήμος να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα με αποτέλεσμα να χαθεί η χρηματοδότηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους 430.000 Ευρώ από το εν λόγω πρόγραμμα; Γιατί δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτή την ευκαιρία, ώστε να κατασκευάσουμε εμείς το έργο και να χρεώνουμε στους υπόλοιπους δήμους την δαπάνη επεξεργασίας των βιοαποβλήτων τους, που θα απέφερε μόνιμα έσοδα στον Δήμο μας; Η ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ήδη από την ιδρυτική της διακήρυξη είχε επισημάνει ότι τα απορρίμματα με την κατάλληλη διαχείριση τους, μπορούν να μετατραπούν από πρόβλημα σε πηγή εσόδων για τον Δήμο μας και σήμερα επιβεβαιώνεται με τον πιο πανηγυρικό τρόπο.

Για την ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Γιώργος Χατζηβαλάσης”

Αφήστε μια απάντηση