Μαυρομάτης: “Κοιμήθηκαν ξανά και όταν ξύπνησαν το έργο είχε χαθεί…”

Μαυρομάτης: “Κοιμήθηκαν ξανά και όταν ξύπνησαν το έργο είχε χαθεί…”

Ανακοίνωση για ένα έργο που χάθηκε και αφορά τους αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου μας, εξέδωσε η “Νέα Πορεία” του Γιάννη Μαυρομάτη. Παραθέτονται έγγραφα και στοιχεία.

Διαβάστε αναλυτικά:

“Μέχρι πότε ο Δήμος μας θα πληρώνει την αδράνεια, την άγνοια και την αναποτελεσματικότητα των ανθρώπων που τον διοικούν; Πρόκειται για ένα «εκρηκτικό μείγμα» που όμοιό του δεν έχει ξανασυναντήσει ο τόπος μας.

Δώστε προσοχή και θα καταλάβετε:

Με την με αρ. πρωτ. 11669/15-07-21 αίτησή μας προς το Δήμο Θερμαϊκού, απευθύναμε σαφέστατο ερώτημα αναφοράς των λόγων και των εσφαλμένων πράξεων, καθώς και των απαραίτητων εγγράφων, που οδήγησαν στην ΑΠΟΡΡΙΨΗ της έγκρισης της διαδικασίας του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Θερμαϊκού”, αρ. μελ. 67/18, προϋπολογισμού 528.000.00€.

Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 39958/31- 07-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΥ465ΧΘ7-ΒΥΙ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών, με χρηματοδότηση ποσού 266.400,00€ και 261.000,00€ από Ιδίους Πόρους.

Σε απάντηση που λάβαμε, θεωρήθηκε πως ήταν αρκετό η απλή παράθεση των βημάτων του διαγωνισμού…

Με το ερώτημά μας είχε να κάνει καθαρά με τα λάθη και τις παραλήψεις, πιθανές ευθύνες, παροχή σχετικών απορριπτικών εγγράφων και όχι μάθημα εκτέλεσης δημοπρασιών!!

Εδώ, έγινε ένας διαγωνισμός και η διοίκηση ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ, ξεχνώντας να ζητήσει εγκαίρως την παράταση της προσφοράς του πρώτου μειοδότη, που είχε δώσει ποσοστό έκπτωσης 54,43% (με μηδενική συμμετοχή του Δήμου).

Η ετεροχρονισμένη αναζήτηση της παράτασης, πέρα από το χρονικό όριο που θέτει ο νόμος, είχε για τον Δήμο μας ολέθρια αποτελέσματα. Ο πρώτος ανάδοχος δεν δέχτηκε και στο τέλος φτάσαμε στον τρίτο, που δέχτηκε με ποσοστό 40,29% (με ιδία συμμετοχή του Δήμου, μόνο 48.868,80€ ). Έστω και έτσι όλα θα μπορούσαν δυνητικά να ήταν καλά …αλλά, δυστυχώς οι προσκλήσεις υποβολής παράτασης των προσφορών, εστάλησαν μετά από τις τιθέμενες προθεσμίες του άρθρου 97 του Ν 4412/16 (!!!)

Δόλος; Αμέλεια; Ασχετοσύνη;

Διαλέγετε και παίρνετε!!!! Το σίγουρο είναι πως το πρόσημο, εδώ και δύο χρόνια, δεν αλλάζει. Παραμένει τραγικά αρνητικό…

Βέβαια στην προσπάθεια να σωθεί η παρτίδα, προτάσσεται το επιχείρημα επαναδημοπράτησης του έργου…. Μα ποιος σας είπε κύριοι ότι θα λάβετε την ίδια ή παραπλήσια έκπτωση;

Παραθέτουμε το έγγραφο της επιτροπής του άρθρου 152 -που επιμελώς δεν μας έχει αποσταλεί από την διοίκηση”

Δείτε τα έγγραφα:

Αφήστε μια απάντηση