Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής

Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στην 5η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου SinCE-AFC, “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στις 10.00 π.μ. διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) αποτελεί μέλος του εταιρικού σχήματος του έργου “SinCE-AFC”, το οποίο στο σύνολο του περιλαμβάνει 9 φορείς από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τις Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Το έργο SinCE-AFC στοχεύει στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση) στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης.

Οι δράσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν, παράλληλα με το συνεχιζόμενο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια κυκλικής οικονομίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια της 5ης διαδοχικά Συνάντησης με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης, αρχικά πρόκειται να παρουσιασθεί το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Κεντρική Μακεδονία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, θα γίνει εκτενής αναφορά στις προτεινόμενες δράσεις αλλά και στις καλές πρακτικές oι οποίες αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης για τη διαμόρφωση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης ενώ θα ακολουθήσει μια σύνοψη των καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας που παρουσιάστηκαν στην 5η συνάντηση των εταίρων του έργου, η οποία έλαβε χώρα στο Letterkenny της Ιρλανδίας, στις 3-4 Νοεμβρίου 2021.

Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης και μέσω της ανοιχτής συζήτησης που θα ακολουθήσει, θα κληθούν οι συμμετέχοντες φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά στο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Κεντρική Μακεδονία.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. στην on-line πλατφόρμα ZOOM.

Για αρχική εγγραφή και σύνδεση στη συνάντηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξής σύνδεσμο:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-usqTMiHdGUx5PQ8w44e2VXdugzS4uN
Meeting ID: 899 4247 8875
Password: 143094

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του έργου “SinCE-AFC” στον εξής σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/since-afc/

Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του “SinCE-AFC” προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δράσεις του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTCFmYSZdzLrJUAjd3cq9Ost4frGyklKOJNTDImL7-C4cK6w

Αφήστε μια απάντηση