Ιχθυόσκαλα: Κατασχέθηκαν 61 κιλά μπακαλιάροι και κουτσομούρες

Ιχθυόσκαλα: Κατασχέθηκαν 61 κιλά μπακαλιάροι και κουτσομούρες

Μετά από αλιευτικούς ελέγχους που διενήργησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέας Μηχανιώνας στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων τα παρακάτω:

τέσσερα (04) ιχθυοκιβώτια βάρους είκοσι τεσσάρων (24) κιλών, με ιχθύες του είδους μπακαλιάρος, μικρού μεγέθους διαστάσεων από 12 έως 14 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών και χωρίς να τηρούν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας, δηλαδή τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών επί των ιχθυοκιβωτίων και διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του κατόχου τους,

δύο (02) ιχθυοκιβώτια βάρους εννέα (09) κιλών, με ιχθύες του είδους κουτσομούρα, μικρού μεγέθους διαστάσεων από 06 έως 08 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 11 εκατοστών,

επτά (07) ιχθυοκιβώτια βάρους είκοσι οκτώ (28) κιλών, με ιχθύες του είδους μπακαλιάρος, μικρού μεγέθους διαστάσεων από 12 έως 15 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών και βεβαιώθηκε μία παράβαση κατά της εταιρείας η οποία τα διακίνησε για εμπορία – πώληση.

Το σύνολο των ανωτέρω ιχθύων (61kg) κατασχέθηκαν και φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους έως να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Αφήστε μια απάντηση