Ιχθυόσκαλα: Κατασχέθηκαν κιβώτια με γλώσσες, τσιπούρες, σαργούς και μπακαλιάρους

Ιχθυόσκαλα: Κατασχέθηκαν κιβώτια με γλώσσες, τσιπούρες, σαργούς και μπακαλιάρους

Μετά από αλιευτικούς ελέγχους που διενήργησαν στελέχη του Α’ Λιμενικού Τμήματος Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός του δημόσιου ψυκτικού θαλάμου τα κάτωθι:

α) δεκαέξι (16) ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους 96 kg με ιχθύες του είδους ΄΄SOLEA SOLEA΄΄ (Γλώσσα) διαστάσεων 14-16εκ., μεγέθους κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20εκ.

β) ένα ιχθυοκιβώτιο συνολικού βάρους 8 kg με ιχθύες του είδους ΄΄SPARUS AURATA΄΄ (Τσιπούρα) διαστάσεων 12-15εκ., μεγέθους κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20εκ.

γ) ένα ιχθυοκιβώτιο συνολικού βάρους 6 kg με ιχθύες του είδους ΄΄DIPLODUS SARGUS΄΄ (Σαργός) διαστάσεων 14-18εκ., μεγέθους κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 23εκ.

δ) τέσσερα (04) ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους 24 kg με ιχθύες του είδους ΄΄PAGELLUS BOGARAVEO΄΄ (Κεφάλας) διαστάσεων 16-22εκ., μεγέθους κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 33εκ.

ε) επτά (07) ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους 42 kg με ιχθύες του είδους ΄΄MERLUCCIUS MERLUCCIUS΄΄ (Μπακαλιάρος) διαστάσεων 14-18εκ., μεγέθους κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20εκ και χωρίς να πληρούνται οι όροι περί ιχνηλασιμότητας.

Από τη Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας βεβαιώθηκαν πέντε αλιευτικές παραβάσεις και μία αγορανομική παράβαση, ενώ το σύνολο των ανωτέρω ιχθύων φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Αφήστε μια απάντηση