Θέματα που κάνουν “τζιζ” στην αυριανή Οικονομική Επιτροπή

Θέματα που κάνουν “τζιζ” στην αυριανή Οικονομική Επιτροπή

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο, στις 10 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού. Μάλιστα κάποια απ΄ αυτά κάνουν “τζιζ” και αναμένεται να σηκώσουν πολλή… σκόνη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης!

Διαβάστε αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθ.39/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ με θέμα: «Kριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗΚΕΘ-Οικονομική εισφορά για τη σχολική χρονιά 2022-2023».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών (λακκούβες, καθιζήσεις)».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της 30ης Ιουλίου 2018 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών του προσώπων για δύο (2) έτη».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκα

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 76/2018 μελέτης με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» MIS 5030705.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 6ο : Διαβίβαση 3ης Τριμηνιαίας, Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για την πορεία του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», (κωδικό MIS 5030705), ποσού 310.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 7ο : Αποδοχή γνωμοδότησης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή γνωμοδότησης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 9ο : Ανάθεση σε Δικηγόρο της υποβολής δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών 2020».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή ή μη Γνωμοδότησης του Δικηγόρου Θεσ/νίκης κ Παπαγιάννη Λεάνδρου για εξώδικο ή μη συμβιβασμό με τον κ. ΜΑΛΑΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημα που ανήκει στον ίδιο, εξαιτίας πτώσης δένδρου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή ή μη Γνωμοδότησης του Δικηγόρου Θεσ/νίκης κ Παπαγιάννη Λεάνδρου για εξώδικο ή μη συμβιβασμό με τον κ. MΠΑΡΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημα που ανήκει στον ίδιο, στον ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και στην ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΑΦΕΝΤΟΥΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, εξαιτίας πτώσης δένδρου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

Αφήστε μια απάντηση