Η κ. Μαρία Γιουβανάκου η μεγαλύτερη εν ζωή Επιβατιανή (100 ετών!)

Η κ. Μαρία Γιουβανάκου η μεγαλύτερη εν ζωή Επιβατιανή (100 ετών!)

Η κ. Μαρία Γιουβανάκου, ετών 100, κάτοικος Πτολεμαϊδας, είναι η μεγαλύτερη εν ζωή Επιβατιανή, καταγόμενη από τα πατρογονικά χώματα των Επιβατών της Ανατολικής Θράκης.

Τιµώντας την συµπλήρωση 100 χρόνων από την σύσταση των Νέων Επιβατών, η ιστορική έρευνα οδήγησε, λοιπόν, στην Πτολεµαΐδα, όπου εκεί ζει εδώ και 100 χρόνια η κυρία Γιουβανάκου, κόρη του ∆ηµητρίου Αποσέρκογλου του Νικολάου και η οποία γεννήθηκε στους Επιβάτες Ανατολικής Θράκης όπως βεβαιεί η αστυνοµική ταυτότητα της και στο ονοµαστικό ευρετήριο της ιστοσελίδας Pontosnews αναγράφει χαρακτηριστικά :

Αποσέρκογλου ∆ηµήτριος του Νικολάου µε καταγωγή τους Επιβάταις-Σηλυβρίας και αριθµό δήλωσης 204395 καθώς και τα αδέλφια του Ιωάννη και Φωτίου (όλα τα προαναφερόµενα έγγραφα είναι συνηµµένα και στη διάθεση σας).

Το Τοπικό Συμβούλιο των Νέων Επιβατών προτείνει την πραγµατοποίηση ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θερµαϊκού και την ανακήρυξη της κας Μαρίας Γιουβανάκου σε επίτιµη δηµότισσα των Νέων Επιβατών και του ∆ήµου Θερµαϊκού.

Αφήστε μια απάντηση