Η ΑΝΑΚΕΜ καθαρίζει τη λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου

Η ΑΝΑΚΕΜ καθαρίζει τη λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου

Σε μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική συνάμα πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει φορείς και πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος, προχωρά η ΑΝΑΚΕΜ. Το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), προχωρά τις προσεχείς εβδομάδες στον καθαρισμό χώρων ιστορικών αποθέσεων ΑΕΚΚ, που βρίσκονται σε προστατευόμενες ή ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές. Τα δε απόβλητα τα οποία θα συλλεγούν θα οδηγηθούν σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης, όπως αναφέρεται.

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία της η ΑΝΑΚΕΜ, όπως τονίζει η εταιρεία, πέρα από την ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύει στον καθαρισμό και την προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών και οικοσυστημάτων, στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη σχετικών δράσεων και στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος.

Θέλει επίσης να καταδείξει πως είναι δυνατή η ανακύκλωση και η αξιοποίηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των διάσπαρτων ΑΕΚΚ, τα οποία ρυπαίνουν το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη χλωρίδα και τη σπάνια πανίδα των περιοχών, υποβαθμίζουν το φυσικό τοπίο και πλήττουν τόσο τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις, όσο και τις δραστηριότητες ήπιου τουρισμού και αναψυχής που μπορούν να αναπτυχθούν, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η αρχή αυτής της συμβολικής πρωτοβουλίας της ΑΝΑΚΕΜ θα γίνει από την περιοχή του ποταμού Χαβρία και θα ακολουθήσουν δύο προστατευόμενες περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000, συγκεκριμένα οι περιοχές του Δέλτα Αξιού και της λιμνοθάλασσας του Αγγελοχωρίου στον δικό μας Δήμο, αλλά και σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή, στους Λαχανόκηπους του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται.

Σημαντικοί αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια της ΑΝΑΚΕΜ είναι οι αρμόδιοι φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος, της Αυτοδιοίκησης καθώς και τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή, καταλήγει σχετική ανακοίνωση.

Αφήστε μια απάντηση