Ερώτηση του Σάββα Αναστασιάδη για την ενιαία ασφάλιση εργαζομένων στη γεωργία και κτηνοτροφία

Ερώτηση του Σάββα Αναστασιάδη για την ενιαία ασφάλιση εργαζομένων στη γεωργία και κτηνοτροφία

Ερώτηση για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των εργαζομένων στη γεωργία και κτηνοτροφία, κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο κ. Αναστασιάδης επισημαίνει τον διαφορετικό τρόπο ασφάλισης ανάμεσα στους μισθωτούς – ανειδίκευτους εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου και τους πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ερωτά δε τον αρμόδιο υπουργό εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε και οι δύο κατηγορίες εργαζομένων να αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά ενιαία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (εργόσημο ΟΓΑ) και με στόχο τη στήριξη της κτηνοτροφίας.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ( αρ. Πρωτ. 588/31.10.2022)

Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Κοιν . Προς: Υφυπουργό Αρμόδιο για Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου

Θέμα: Ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση εργαζομένων, πολιτών τρίτων Χωρών, στην Γεωργία και Κτηνοτροφία

Κύριε Υπουργέ,

Με τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ. 5 του νόμου 4387/2016, οι μισθωτοί- ανειδίκευτοι εργάτες του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

Α. Μισθωτοί- ανειδίκευτοι εργάτες : Εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου :

– Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων

– Βουστάσιο

– Χοιροτροφική μονάδα

– Πτηνοτροφείο

-Ιπποφορβείο

-Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων

– Επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών, φυκιών κλπ.

– Αλιεργάτες

– Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας

– Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα(σχετ.άρθρο52 τουΝ.3518/2016)

Β. Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι εργαζόμενοι στην Α κατηγορία αντιμετωπίζονται και ασφαλίζονται σαν μισθωτοί εργαζόμενοι με τις διατάξεις που προβλέπονται (Ν4387/2016)

Οι εργαζόμενοι στην Β κατηγορία ασφαλίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν.3863/2010 ( εργόσημο ΟΓΑ)

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή η ασφάλιση των εργαζομένων στην Α κατηγορία ήταν και συνεχίζει να είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την κτηνοτροφία της Χώρας μας, και σε αυτήν τον τελευταίο χρόνο, λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, έρχονται να προστεθούν οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών των ζωοτροφών, της ενέργειας, των καυσίμων κ.λ.π., και απειλούν την βιωσιμότητά της,

Ερωτάσθε:

Εάν προτίθεσθε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε και οι δύο κατηγορίες εργαζομένων (Α και Β) να αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά, ενιαία με βάση τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (εργόσημο ΟΓΑ), με στόχο τη στήριξη της κτηνοτροφίας.

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Ο ερωτών Βουλευτής

Αναστασιάδης Σάββας- Β’ Θεσσαλονίκης

Αφήστε μια απάντηση