Ερχονται 69 χιλιάδες ευρώ στον Δήμο Θερμαϊκού για την καταβολή σχολικών μισθωμάτων

Ερχονται 69 χιλιάδες ευρώ στον Δήμο Θερμαϊκού για την καταβολή σχολικών μισθωμάτων

Υπογράφτηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών κατανομή συνολικού ποσού 5.372.990,78€ € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2021, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2021.

Η κατανομή γίνεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», για την Το ποσό κατανέμεται για την καταβολή μισθωμάτων έως 31-08-2021 των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από 1-1-2011 σύμφωνα με το ν.3852/2010.

Στον Δήμο Θερμαϊκού αντιστοιχεί ποσό ύψους 68.976 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση