Επιχορήγηση 137.330 ευρώ στον Δήμο Θερμαϊκού για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

Επιχορήγηση 137.330 ευρώ στον Δήμο Θερμαϊκού για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

Ο Αν Υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας υπέγραψε την κατανομή, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Απο τα χρήματα αυτά, ποσό ύψους 137.330 ευρώ, αναλογεί στον Δήμο Θερμαϊκού.

Αφήστε μια απάντηση