Επιστολές ΔΕΥΑΘ προς τους κατοίκους των Νέων Επιβατών για οικονομία στο νερό

Επιστολές ΔΕΥΑΘ προς τους κατοίκους των Νέων Επιβατών για οικονομία στο νερό

Συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο των Νέων Επιβατών και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εισηγηθεί στη ΔΕΥΑΘ την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων προς όλους τους κατοίκους του δημοτικού διαμερίσματος για οικονομία στο νερό, δεδομένου των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον οικισμό.

“ενηµέρωση εκ µέρους της ∆.Ε.ΥΑ.Θ. µε ανάλογη επιστολή προς όλους τους
καταναλωτές της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών (δηµότες, κατοίκους, αγρότες, ιδιοκτήτες πισινών,
µεγάλων επιχειρήσεων, καταστηµάτων κ.α), για ορθολογική χρήση του νερού καθώς παρουσιάζονται
προβλήµατα στον οικισµό των Νέων Επιβατών ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες, και να επαναληφθεί
τουλάχιστον τρεις φορές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να αποφευχθεί η αλόγιστη χρήση νερού
και περιορισµός της χρήσης για πότισµα αυλών, κήπων, πλύσιµο αυτοκίνητων ,κοινόχρηστων χώρων κ.α.
Η απόφαση µεταβιβάζεται στην ∆.Ε.Υ.Α.Θ. και στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προς ενέργεια”.

Ακόμη σε άλλες αποφάσεις…

“µε 5 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά, υπέρ της γνωµοδότησης για τον καθαρισµό των φρεατίων στους Νέους
Επιβάτες από Ανθέων µέχρι Κουντουργιώτη, στην Αριστοτέλους, στην Σκρα, στην Λαχανά, στην Εθνικής
Αντίστασης και στην ∆ηµοκρατίας µέχρι πλατεία Τσιτσάνη και να αντικατασταθεί το φρεάτιο στην
Θεσσαλονίκης µε Οσίας Παρασκευής, διότι έχουν σπάσει οι σιδεριές του.
Υπέρ ψήφισαν ο κ. Ρούφτης , η κα Μαδυτινού, η κα Μαλτή και η κα Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου και ο κ.
Μισηχρόνης και κατά ψήφισαν ο κ. Κοριτσίδης, και ο κ. Χαρµάνας.
Η απόφαση µεταβιβάζεται στην ∆.Ε.Υ.Α.Θ, προς ενέργεια.”

Και επίσης:

“µε 4 ψήφους υπέρ και 3 ψήφους κατά, υπέρ της γνωµοδότησης της εθελοντικής δενδροφύτευσης δυο (2)
ελιών από τις µαθήτριες και τους µαθητές του Πειραµατικού ∆.Σ.∆.Ε. Νέων Επιβατών «ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΟ» των
Τάξεων ΣΤ 1 και ΣΤ 2, στην πλατεία Ανατολικής Θράκης των Άνω Νέων Επιβατών.
Υπέρ ψήφισαν η κα Μαλτή, ο κ. Μισηχρόνης, ο κ. Κοριτσίδης, και ο κ. Χαρµάνας και κατά ψήφισαν ο κ.
Ρούφτης , η κα Μαδυτινού και η κα Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου.
Η απόφαση µεταβιβάζεται στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τµήµα περιβάλλοντος και Πειραµατικό ∆.Σ.∆.Ε. Νέων
Επιβατών «Αρχιγένειο», προς ενέργεια”.

Αφήστε μια απάντηση