Επείγουσα ανακοίνωση από τον Δήμο Θερμαϊκού

Επείγουσα ανακοίνωση από τον Δήμο Θερμαϊκού

Επείγουσα ανακοίνωση που αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις περιοχές Natura, εξέδωσε ο Δήμος Θερμαϊκού, λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα:

“ΘΕΜΑ: Απαγορεύεται η πρόσβαση στις περιοχές NATURA του Δήμου

Θερμαϊκού

Ο Δήμος Θερμαϊκού γνωστοποιεί στο σύνολο των πολιτών και ζητά την πιστή
τήρηση των μέτρων της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 5-8-
2021, ΦΕΚ 138/Α/5-8-2021, "Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου
πυρκαγιών.", σύμφωνα με την οποία:
1. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο,
κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ)
εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών.
2. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που
μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν
καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ.
μελισσοκομία).
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ
ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 9
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, ΚΑΙ ΩΡΑ 06.00΄ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
Α. ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΜΠΙΓΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ
Β. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ «ΝΤΟΥΜΠΑΡΛΙ» ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Παρακαλούμε θερμά, κατοίκους και επισκέπτες, για την εφαρμογή των μέτρων
αυτών, που αποσκοπούν στην πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιών, λαμβανομένων
υπόψη των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν επί σειρά ημερών
και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, θέτοντας σε κίνδυνο,
ιδίως, το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και υγεία.
Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλονται πρόστιμα από 1.000€ έως 10.000€”

Αφήστε μια απάντηση