Εισήγηση του Τοπικού: Δημιουργία ΚΔΑΠ στους Νέους Επιβάτες

Εισήγηση του Τοπικού: Δημιουργία ΚΔΑΠ στους Νέους Επιβάτες

Εισήγηση για δημιουργία ΚΔΑΠ κάνει το Τοπικό Συμβούλιο των Νέων Επιβατών. Πρόκειται για κάτι που λείπει από την περιοχή.

Δείτε τις αποφάσεις-εισηγήσεις που έλαβε κατά την τελευταία συνεδρίασή του:

1 “Υπέρ της γνωµοδότησης για την δηµιουργία Κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ∆ΑΠ), στο σχολικό συγκρότηµα των Νέων Επιβατών, στην οδό Σχολείων 1.

Η απόφαση µεταβιβάζεται στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, στην ∆Η.ΚΕ.Θ. και στην
∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., προς ενέργεια”

2 “Υπέρ της γνωµοδότησης για τον καθαρισµό των ξερών χόρτων µε µηχάνηµα στην οδό Αγίου Νικολάου και κλάδεµα των ξερών κλαδιών στα δυο πάρκα στους Ν. Επιβάτες και κούρεµα των χόρτων εξωτερικά από αυτά

Η απόφαση µεταβιβάζεται στην Αντιδηµαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Αντιδηµαρχία Καθαριότητας, προς
ενέργεια”.

Αφήστε μια απάντηση