Δράση Πολιτών προς Τσαμασλή: ” Να ενεργήσετε άμεσα”

Δράση Πολιτών προς Τσαμασλή: ” Να ενεργήσετε άμεσα”
Πράσινο

Επιστολή προς τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαμασλή, απέστειλε ο επικεφαλής της “Δράσης Πολιτών”, Γιώργος Χατζηβαλάσης, με την οποία τον καλεί να ενεργήσει άμεσα, προκειμένου να διασφαλίσει για λογαριασμό του Δήμου κοινόχρηστους χώρους πρασίνου οι οποίοι κινδυνεύουν να χαθούν και να μετατραπούν σε οικοδομήσιμους. Δηλαδή σε τσιμέντο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Διαβάστε την επιστολή:

“Κύριε Δήμαρχε,
Παίρνοντας αφορμή από την αίτηση αποχαρακτηρισμού από χώρο πρασίνου τμήματος του Ο.Τ.64 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αγίας Τριάδας, που συζητήθηκε πρόσφατα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό «Κ.Χ. 2019» του Πράσινου Ταμείου, μέχρι την 31- 12-2021 προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του X.Π. «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019».
Επειδή υπάρχει η ανάγκη εξασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων και χώρων πρασίνου στο Δήμο μας και ιδιαίτερα στην Δημοτική Κοινότητα της Αγίας Τριάδας, οι οποίοι κινδυνεύουν να απολέσουν το χαρακτήρα τους και να μετατραπούν σε οικοδομήσιμους χώρους, καθιστώντας δυσμενέστερες τις συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος, σας καλούμε να ενεργήσετε άμεσα για την διασφάλιση των συμφερόντων του δήμου μας, σύμφωνα και με την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Υπενθυμίζουμε ότι ο δήμος μας δεν θα επιβαρυνθεί από τη δράση αυτή, αφού οι πόροι του προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης έχουν συγκεντρωθεί και διατίθενται σε προγράμματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών που έχουν επέλθει στο περιβάλλον.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Απόκτηση Ελεύθερων Χώρων στις πόλεις 2019» έχει δημοσιευθεί στη διαύγεια με τον κωδικό ΑΔΑ: Ψ49546Ψ844-Α67
Για τη ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Γιώργος Χατζηβαλάσης”

Αφήστε μια απάντηση