Διευκρινίσεις για τα νήπια που θα φοιτήσουν στο 9ο Νηπιαγωγείο Περαίας

Διευκρινίσεις για τα νήπια που θα φοιτήσουν στο 9ο Νηπιαγωγείο Περαίας

Δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα “Διαύγεια” η απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης σχετικά με τα όρια του νέου 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας. Από την απόφαση αυτή ορίζεται με σαφή τρόπο, από πού θα προέλθουν τα νήπια που θα φοιτήσουν αυτή την σχολική χρονιά στο νέο νηπιαγωγείο. Οι γονείς θα ενημερωθούν σύντομα από τις νηπιαγωγούς των δύο νηπιαγωγείων 7ο και 9ο. Όσον αφορά το άρθρο 6, παράγραφος 13, του ΠΔ 79/2017 αυτό ορίζει ότι:

“Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται από τους Διευθυντές ή τους Προϊστάμενους των νηπιαγωγείων και η κατανομή των νηπίων γίνεται από τους συλλόγους διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων. Η κατανομή γίνεται με τρόπο ώστε στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιος αριθμός νηπίων και προ νηπίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την κατανομή των μαθητών που προέρχονται από μετεγγραφή ανεξάρτητα από το νηπιαγωγείο του συγκροτήματος στο οποίο απευθύνεται το αποδεικτικό μετεγγραφής ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τμημάτων με ίσο αριθμό μαθητών”

Αφήστε μια απάντηση