Βράδυ Σαββάτου με Δημήτρη Κοκκινιά: ” Και γιατί 99,9999% κενός χώρος και όχι 100 %;”

Βράδυ Σαββάτου με Δημήτρη Κοκκινιά: ” Και γιατί 99,9999% κενός χώρος και όχι 100 %;”

Και γιατί 99,9999% κενός χώρος και όχι 100 %; ρώτησε μια φίλη για το επιστημονικό εύρημα ότι δ3ν υπάρχει ύλη διότι είναι 99.9998%
Η δύναμη και η ουσία του 0.000001%

Ιδού η απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση