Αύριο στον Ποταμό (Ακτή Ρετζίκα): Θημώνες Ποσειδωνίας-Ενα οικοσύστημα “θησαυρός” για τις μεσογειακές ακτές

Αύριο στον Ποταμό (Ακτή Ρετζίκα): Θημώνες Ποσειδωνίας-Ενα οικοσύστημα “θησαυρός” για τις μεσογειακές ακτές

Πως συμβάλλει η Ποσειδωνία στην προστασία των ακτών;

Ποιες πρακτικές έχουν θεσμοθετηθεί για τη διαχείρισή της;

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, στις 10:00 π.μ., στην Ακτή Ρετζίκα, Ποταμός Επανομής.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστεί το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου POSBEMED2 και οι διαχειριστικές πρακτικές στην πιλοτική περιοχή εφαρμογής, την Επανομή.

Κεντρικό θέμα του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση των κανονισμών για την αειφορική διαχείριση της βιομάζας της Ποσειδωνίας, σε περιοχές της Μεσογείου, αλλά και των οδηγιών/ κανονισμών σε οικοτόπους Natura 2000 και σε άλλες παράκτιες προστατευόμενες περιοχές.

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης και οι διαχειριστικές πρακτικές των θημώνων Ποσειδωνίας στις περιοχές μελέτης, καταλήγοντας στην παρουσίαση της Κοινής Χάρτας Δέσμευσης, με στόχο την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου στη διαχείριση των ακτών Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο και την εθελοντική δέσμευση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Το εργαστήριο θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του έργου «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο – Governance and Management of Posidonia Beach dune systems across the Mediterranean – POSBEMED2» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014 – 2020».

Για τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο, δηλώστε συμμετοχή εδώ:
https://docs.google.com/forms/d/14Nm0PI_ZiKLFeB_a7KJpigMOzKN6DGr9a-XOp7BoBW4/edit

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

10:15 – 10:30 Προσέλευση – Εγγραφές

10:30 – 11:00 Παρουσίαση του σκοπού του εργαστηρίου και του έργου POSBEMED2.
Γιουτίκας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Κασάπη Κωνσταντία-Αναστασία Γενική Γραμματέας Δ. Θερμαϊκού
Αλβανού Λυδία, εκπρόσωπος Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

11:00 – 11:30 Παρουσίαση οδηγιών και κανονισμών διαχείρισης των θημώνων Ποσειδωνίας σε
περιφερειακό επίπεδο. Συστάσεις και σχέδια διαχείρισης σε οικoτόπους του
δικτύου Natura 2000.
Τσιαφούλη Μαρία, Επιστημονική Συνεργάτιδα Consortis, Δρ. Οικολογίας, ΕΔΙΠ, Τμήμα Βιολογίας,
Α.Π.Θ.
·Τσιρίκα Αναστασία, Επιστημονική Συνεργάτιδα Consortis, Δρ. Οικολογίας, ΕΔΙΠ, Τμήμα Γεωπονίας
Α.Π.Θ.

11:30 – 11:50 Παρουσίαση σχεδίου δράσης και διαχειριστικών πρακτικών των θημώνων
Ποσειδωνίας
Δρ. Παπαδόπουλος Νικόλαος, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

11:50 – 12:00 «Κοινή Χάρτα Δέσμευσης για την προστασία της Ποσειδωνίας». Τι μπορεί να κάνει
η τοπική επιχειρηματική κοινότητα για την διατήρηση της οικολογικής σημασίας
της περιοχής.
Καραμουχτάρη Ανθή, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

12:00 – 13:00 Συζήτηση τοποθέτηση συμμετεχόντων για τους τρόπους διαχείρισης των θημώνων
Ποσειδωνίας στην περιοχή του Ποταμού Επανομής.

13:00 – 14:00 Ελαφρύ γεύμα

Αφήστε μια απάντηση