Αφιέρωμα στα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια Επιβατών (βίντεο)

Αφιέρωμα στα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια Επιβατών (βίντεο)

Ενα εκπληκτικό βίντεο-αφιέρωμα στα Ασρχιγένεια Εκπαιδευτήρια Επιβατών της Ανατολικής Θράκης από την κ. Μαριάνθη Παλάζη.

Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια Επιβατών (1857-1922)

Συνιδρύθηκαν από τον καθηγητή της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής Σαράντη Αρχιγένη και τη σύζυγό του Ελένη στη γενέτειρα του πρώτου ως διμερές συγκρότημα: το συγκρότημα θηλέων σε έκταση 5 στρεμμάτων με 4 κτήρια, (ανώτερο) Παρθεναγωγείο, Ναό, Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο και Νηπιαγωγείο, και το συγκρότημα αρρένων σε έκταση 35 στρεμμάτων με 2 κτήρια, το Ελένειο Γυμνάσιο Αρρένων και την Αρχιγένειο Οικία, κατοικία διευθυντών και αργότερα διδασκόντων.
Κατά τη διάρκεια της συλλειτουργίας των συγκροτημάτων, τα Αρχιγένεια υπήρξαν ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτήρια της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Αλλά η λειτουργία του συγκροτήματος των αρρένων, που άρχισε το 1868, έπαυσε το 1894. Το συγκρότημα όμως των θηλέων, που λειτούργησε από την ίδρυσή του το 1857 ως το 1922, υπήρξε ένα από τα παλαιότερα και μακροβιότερα της ελληνορθόδοξης κοινότητας- και διετέλεσε υπό «αρχιγένειο» διοίκηση, «πατριαρχική» διοίκηση και εκείνη της Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης Θράκης. Πρόσφερε δωρεάν εκπαίδευση αρχικά σε μαθήτριες όλων των κοινωνικών στρωμάτων (και περίθαλψη σε ορφανά). Μετά το 1878 δωρεάν μόνο σε «άπορες» μαθήτριες (αδύναμων οικονομικά οικογενειών αλλά και μεσαίων πολύτεκνων οικογενειών), όχι μόνον της Θράκης αλλά και απομακρυσμένων περιοχών όπως το Δυρράχιο, ο Πόντος και η Καππαδοκία. Οι μαθήτριες αυτές ήταν πάντοτε περισσότερες και εκείνες οι οποίες συνήθως αποφοιτούσαν από το διδασκαλείο (στις εύπορες επιβλήθηκαν δίδακτρα).
Οι απόφοιτες του διδασκαλείου αποκτούσαν συνήθως δύο πτυχία, δασκάλας και νηπιαγωγού, για να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της περιφέρειας, όπου κυρίως δίδασκαν σε ένα εξαιρετικά εκτεταμένο δίκτυο, που εκτεινόταν δυτικά ως την Αδριατική, βόρεια ως τη νότια Ρωσία, ανατολικά πέρα από τον Πόντο και νότια ως την Αίγυπτο, με εξαίρεση τα δυτικά μικρασιατικά παράλια, στα οποία κυριαρχούσε η πόλη της Σμύρνης. Από το ευρύ δίκτυο, μελετήθηκε το θρακικό και μικρασιατικό (βόρειο και κεντρικό) τμήμα λόγω της πυκνότητας των τεκμηρίων.

Δείτε την αναπαράσταση:

Αφήστε μια απάντηση